Omkeren

Dr. Sophia Bruggeman is gespecialiseerd in kinderkanker. Voor haar onderzoek heeft zij geld nodig voor een speciale microscoop: een zogenaamde omkeermicroscoop.

Dit project voor kinderkanker steunen kan door een gift over te maken o.v.v. Omkeren.

In het UMCG wordt veel onderzoek gedaan naar kinderkanker. Om ook kinderen de beste behandeling te kunnen geven is goede en geschikte apparatuur van groot belang. Met de juiste apparatuur kan getest worden wat er in een cel aan de hand is en hoe een behandeling moet worden ingezet. In één van de onderzoekslaboratoria ontbreekt het nu aan een omkeermicroscoop voor celkweek. Met dit project willen we de aanschaf van de omkeermicroscoop mogelijk maken. Zodat kinderen met kanker nog beter behandeld kunnen worden. Dit onderzoek gaat uitgevoerd worden door dr. Sophia Bruggeman, die gespecialiseerd is in onderzoek naar kinderkanker. U kunt dit en ander kinderkankeronderzoek van dr. Bruggeman steunen door een gift over te maken o.v.v. Kinderen. Doneren 

Facebooktwitter

Status

 
Al binnen: € 2.900
Totaal nodig: € 2.364