Kansen voor hoofd-halskanker

Dr. Boudewijn Plaat is KNO-arts en doet wetenschappelijk onderzoek naar hoofd-halskanker. Plaat ziet dat patiënten bij wie kanker ontstaat in mond, keel en strottenhoofd (zgn. hoofd-hals kanker) intensieve behandeling een slechte prognose houden.

Dr. Boudewijn Plaat

Er worden wel nieuwe behandelmethodes ontwikkeld, maar dit verbeterd de toekomstverwachting van patiënten niet. Niet alle hoofd-halstumoren reageren hetzelfde, daarom zou het heel waardevol zijn als het effect van een geplande behandeling buiten de patiënt, op het tumorweefsel van deze patiënt, al getest kan worden. De afgelopen drie jaar hebben in het UMCG vijf afdelingen intensief samengewerkt om hiervoor een model te ontwikkelen. Een model waarop nieuwe behandelingen kunnen worden getest op tumorweefsel in het laboratorium.

Na verschillende modellen te hebben ontwikkeld en beoordeeld, lijkt een nieuwe methode het meest succesvol. Hierbij groeien tumorcellen (verkregen uit biopten, hapjes weefsel van een tumor van patiënten) binnen een paar dagen als klompjes aan elkaar en vormen er zich een soort kleine tumor orgaantjes (zgn. organoïden, zie afbeelding). Voordat we deze organoïden betrouwbaar op grotere schaal kunnen gebruiken in andere onderzoeken, moeten we bevestigen dat de gekweekte organoïden ook na 14-28 dagen nog vergelijkbaar zijn met de oorspronkelijke tumor. Dit kan door het erfelijk materiaal (DNA) van de gekweekte organoïden te vergelijken met het oorspronkelijke tumor DNA.

Hoewel dit relatief kostbaar is, wil Plaat deze stap wel nemen, want het is ongelooflijk belangrijk om te beslissen of deze organoïden bruikbaar zijn om (voor individuele patiënten) behandelingen buiten het lichaam te testen. Wanneer dit het geval is, zal het ontwikkelen van nieuwe behandelmethodes op persoonsniveau bij patiënten met hoofd-halskanker een grote stap maken, zodat ook deze patiëntengroep betere vooruitzichten krijgen op herstel.

Voor €29.200 kan deze innovatie getest worden. Helpt u mee? U kunt doneren  voor dit project o.v.v. Plaat 4901176.

Facebooktwitter