Infecties en IC opnames voorspellen

Veel patiënten met een hematologische maligniteit (leukemie) ondergaan een intensieve behandeling met chemotherapie en vaak ook stamceltransplantatie. Een ernstige bijwerking van deze behandeling is dat de bloedcelvormende functie van het beenmerg tijdelijk wordt afgeremd.

Hierdoor kunnen ook goede witte bloedcellen niet gevormd worden. En dat terwijl die juist essentieel zijn in de afweer tegen infecties. Een infectie zoals longontsteking ligt op de loer. Gevolg: van alle patiënten met acute myeloïde leukemie (AML), moet 20-25% gedurende de behandeling worden opgenomen op de intensive care (IC). De overlevingskans van deze patiënten is slecht 38% na 1 jaar. Het darmflora van de darm speelt een belangrijke rol in het optreden van infecties en wij denken dat een verandering van de darmflora t.g.v. chemotherapie het optreden van infecties en IC opname kan voorspellen. Snellere identificatie en tijdigere IC opname van patiënten voor wie IC behandeling potentieel levensreddend is verhoogd de kans op een goede uitkomst.

Dr. van den Bergh wil samen met zijn team 40 patiënten die voor het eerst intensieve chemotherapie krijgen voor AML includeren in het UMCG en AMC. Bloed en ontlasting monsters worden afgenomen voorafgaand aan de chemotherapie, op het moment dat er koorts optreedt en op het moment van IC opname. Bij de circa 10 patiënten die worden opgenomen op de IC wordt altijd een longspoeling uitgevoerd om verwekkers van een longontsteking te achterhalen. In het kader van dit onderzoek wordt dan tevens een analyse verricht om te bestuderen of darmflora gerelateerd is aan de aanwezigheid van bacteriën in de long.

Indien patiënten met een hoog risico op IC opname vroegtijdig geïdentificeerd worden door veranderingen in hun darmflora kan IC opname sneller plaatsvinden waardoor de overlevingskans hoger wordt. Identificatie van patiënten die een hoog risico op complicaties hebben zorgt op termijn ook voor zorg op maat zoals minder intensieve chemotherapie of meer specifieke antibiotica.

Voor dit project is een bedrag van €33.000 euro nodig. Helpt u mee? Dit is een project waar het UMCG Kanker Researchfonds het geld niet heeft toegekend. Wanneer er geen geld binnenkomt d.m.v. giften, dan kan dit project niet worden uitgevoerd. U kunt doneren  voor dit project o.v.v. van den Bergh 4901167.

Facebooktwitter