ATC weefsel verzamelen bij OncoLifeS

Anaplastisch schildkliercarcinoom (ATC) is een erg zeldzame vorm van schildklierkanker. Deze vorm heeft een zeer slechte prognose maar kan met een multidisciplinaire aanpak soms wel behandeld worden indien de diagnose op tijd wordt gesteld.

Daarom bestaat in het UMCG sinds 2017 een zorgtraject, opgestart vanuit het expertise centrum Schildkliercarcinoom, bij verdenking ATC. In twee dagen worden alle onderzoeken gedaan en in het gespecialiseerde team besproken, zodat patiënten met behandelmogelijkheden direct kunnen starten met de behandeling.

Adriënne Brouwers is nucleair geneeskundige en wil samen met het team onderzoek doen naar  tumoreigenschappen. Om dit mogelijk te maken is wel het een en ander nodig. Van de patiënten in het zorgtraject ATC moet weefsel en kwaliteit van leven gegevens verzameld worden in kader van de biobank OncoLifeS. Hierdoor krijgen patiënten die nu bij diagnose al uitgezaaide ziekte hebben, in de toekomst de mogelijkheid om ook te profiteren van de nieuwste ontwikkelingen. Door het verzamelen van diverse kwaliteit van leven vragenlijsten binnen OncoLifeS, kunnen de specifieke behoeften en vragen die spelen bij deze patiëntgroep beter in kaart gebracht worden. Een ander doel is om met de mogelijke verbeterpunten die uit de analyses naar voren komen, als gespecialiseerd team aan de slag te gaan om ook op dit gebied de zorg voor deze patiëntengroep te verbeteren.

Tot op heden worden er in Nederland niet systematisch gegevens verzameld over patiënten met ATC, afgezien van de algemene statistieken van de kankerregistratie. Door aanvullende gegevens te verzamelen binnen de al bestaande infrastructuur van OncoLifeS in het UMCG, krijgen we de unieke mogelijkheid meer kennis over dir zeldzame en meestal dodelijke ziektebeeld op te doen.

Voor dit project is een bedrag van €8.191 euro nodig. Helpt u mee? U kunt doneren  voor dit project o.v.v. Brouwers  4901181.

Facebooktwitter

Status

 
Al binnen: €
Totaal nodig: € 8.191