Projecten 2018

In het jaar 2018 waren er verschillende projecten die in dit kader zijn goedgekeurd door het bestuur van het CRCG en het UMCG Kanker Researchfonds. Hieronder ziet u deze projecten, doneren voor desbetreffende thema’s kan nog steeds.

Onlangs zijn er nieuwe projecten goedgekeurd en zijn we hiervoor giften aan het werven. Wilt u weten welke projecten dit zijn? Kijk dan bij “Projecten om te steunen”

Project Response

Rob Coppes is als professor gespecialiseerd in cel biologie. Met nieuwe technieken is steeds meer mogelijk en draagt hij bij aan verbetering van patiënt behandelingen.


Coppes wil graag beschikken over software waarmee hij organoiden, gekweekte 3D structuren die lijken op patiënttumor of patiëntweefsel, kan controleren en bestuderen.  De software die hij vraagt maakt het mogelijk om op detailniveau te bestuderen, wat er gebeurd en wat er aan de hand is. Dit betekent dat een meer gepersonaliseerde behandeling mogelijk is met minder bijwerkingen voor de patiënt.

We werven daarom geld (€10.500) voor software om deze nieuwe techniek toe te kunnen passen. Dit project is gefinancierd door het legaat van de heer Hartog. Wilt u ook meehelpen om persoonlijke behandelingen verder te optimaliseren?
Doneer dan voor dit project o.v.v. Response 4901152.


Project OncoLifeS

OncoLifeS is opgezet om meer inzicht te krijgen in patiëntkenmerken en onderliggende ziekteprocessen. Dit inzicht wordt steeds belangrijker, omdat steeds meer mensen kanker overleven!

Binnen OncoLifeS wordt allerlei data verzameld van de zieke patiënt en verschillende gegevens worden geregistreerd. De circulerende tumor DNA wordt ook verzameld  en dat gebeurd in specifieke 2D barcodebuisjes. De barcodes van deze specifieke buisjes zijn helaas niet te scannen met de apparatuur die nu voorhanden is, waardoor informatie niet geautomatiseerd verwerkt kan worden voor OncoLifeS. Met speciale software kan dit echter wel! Om optimale dataverwerking mogelijk te maken willen we de nodige software aanschaffen voor €15.055. 


Met deze voorziening krijgt het team van professor Truuske de Bock goed inzicht in de effecten van de behandelingen bij een patiënt met kanker.  De Bock en haar team kijken daarbij naar de korte en de lange termijn effecten van de patiëntbehandeling.

Met dit project zal de kwaliteit van leven met en na kanker vergroot worden. Het project is gefinancierd door de Bedumer Winterloop 2019. Wilt u ook meehelpen aan een betere kwaliteit van leven voor patiënten met kanker? Steun dan dit project en doneer  o.v.v. OncoLifeS 4901153.Project Leukemie

Professor Jan Jacob Schuringa is specialist op het gebied van stamcellen en leukemie. Leukemie is een ziekte die voorkomt bij volwassenen en kinderen. Deze ziekte is nog steeds moeilijk te genezen.
Met zijn team heeft Schuringa daarom de afgelopen jaren gewerkt aan steeds betere behandeling van leukemie. Behandeling die begint met inzicht in deze complexe ziekte. Kleine stapjes maken dat de kans op genezing bij deze ziekte steeds groter en nieuwe apparatuur vergroot de kansen.

Nu is het mogelijk om met een Cytoflex Plate Loader een patiënt- en beenmerg specifieke omgeving na te bootsen.  Hiermee krijgt men een beter beeld van het verloop van de ziekte en wordt duidelijker op welke medicatie de ziekte reageert. Een prachtige kans op weer een stap dichterbij genezing van leukemie te komen! De Cytoflex wordt niet alleen ingezet voor het leukemie (waaronder AML) onderzoek van Schuringa en zijn team. Andere afdelingen waaronder pathologie, medische biologie, drug design en Eriba zullen ook profiteren van dit prachtig apparaat.

De aanschaf kost € 17.010. Het project is gefinancierd dankzij donaties van de Bedumer Winterloop 2019 en mevrouw M. Folkeringa. Wilt u ook bijdragen aan de onderzoek van Schuringa, dat kan via doneer o.v.v. Leukemie 4901154.Project Hodgkin lymfoom: De oplossing dichterbij

Het Hodgkin lymfoom wordt gekenmerkt door een sterke interactie tussen vele reactieve immuun cellen en een veel kleiner aantal tumor cellen. Het is al bekend dat genetische variaties in HLA (centrale speler in het activeren van immuun cellen) de kans op het krijgen van Hodgkin lymfoom beïnvloeden.

Drs. Arjan Diepstra vermoedt dat een combinatie van KIR-type met HLA-type de kans nog sterker beïnvloedt. Als dat waar is, dan weten we iets over het ontstaan van Hodgkin lymfoom en waarschijnlijk ook over een groot aantal andere kankersoorten waarin het immuunsysteem betrokken is! Als we weten hoe het ontstaat brengt ons dat dichterbij het voorkomen van deze ziekte.

Dit belangrijke onderzoek van Diepstra kost €3.000. Inmiddels is er door de donatie van de heer Bakker en de opbrengt van het tennistoernooi (23 juni 2019) bijgedragen aan de realisatie van dit onderzoek. Wilt u ook bijdragen aan verdere ontwikkelingen in het Hodgkin Lymfoom onderzoek? Doneer dan o.v.v. Hodgkin Lymfoom 4901160. Project Hersenkanker

Dr. Miranda Kramer is gespecialiseerd in hersenkanker en zij doet onderzoek doen naar glioom, een vorm van hersenkanker. De behandeling van een glioom bestaat meestal uit een operatie met daarna bestraling en chemotherapie. We zien dat het merendeel van deze patiënten na 5 tot 10 jaar steeds vaker last krijgen van o.a. geheugenproblemen. Dit heeft gevolgen voor de zelfstandigheid van de patiënt zelf en zijn/haar omgeving.

Kramer en haar team willen testen, in hoeverre bestraling na de hersenkanker oorzaak van de problemen is, die deze patiënten op lange termijn krijgen.
Middels een kleine studie wordt gekeken naar:
(1) welke specifieke gebieden in de hersenen aangedaan zijn
(2) wat de relatie is tussen de stralingsdosis en de lokale verandering in de hersenen
(3) welke rol nieuwe technieken (bijvoorbeeld protonentherapie) hierin kunnen betekenen.

Met de uitkomst van deze kleine studie wordt vervolgens gekeken of en hoe deze patiënten beter behandeld kunnen worden.
Bijdragen aan dit hersenkankeronderzoek dat €3.000 kost en dat kan leiden tot betere vooruitzichten voor deze patiënten? Doneer o.v.v. Hersenkanker 4901158.Project Baarmoederkanker

In Nederland krijgen meer dan 2.000 vrouwen per jaar baarmoederkanker. Bij hun wordt de baarmoeder verwijderd en vaak krijgen de vrouwen vervolgens radiotherapie. Hoewel de overleving bij baarmoederkanker gunstig is, wordt de kwaliteit van leven vooral bij jonge vrouwen aanzienlijk aangetast.


Professor Hans Nijman heeft daarom €35.000 gevraagd om hierin verbetering te brengen. Door gebruik te maken van immuuntherapie als aanvulling op de bestaande behandelingen als chirurgie en radiotherapie, lijkt het mogelijk dat jonge vrouwen nog kinderen kunnen krijgen. Ook wordt het operatief verwijderen van de baarmoeder minder vaak nodig. Een geweldige verbetering die enorm veel betekent voor het welbevinden en kwaliteit van leven van deze vrouwen.

Ook helpen om dit mogelijk te maken? Doneer o.v.v. baarmoederkanker 4901157 .Project Melanoom

Barbara van Leeuwen is als chirurg gespecialiseerd in kankerzorg en behandeld het melanoom (agressieve vorm van huidkanker, vanaf een dikte van 0.8 mm) door deze te verwijderen. Bij deze vorm van kanker wordt eveneens de schildwachtklier verwijderd. Bij uitzaaiingen in de schildklier wordt ook nog eens verdere behandeling ingezet.

Tot nu toe bestaat de verdere behandeling uit het verwijderen van alle klieren in het aangedane gebied, maar in de toekomst zal het een behandeling met medicijnen worden. Gelukkig maar, want het verwijderen van de schildwachtklier leidt met regelmaat tot complicaties en klachten.

Van Leeuwen heeft nu een methode voorgesteld die ze wil testen. Met deze methode wordt door de huid heen vastgesteld of er in de schildwachtklier uitzaaiingen zijn. Als de methode werkt zullen patiënten in de toekomst geen extra operatie hoeven ondergaan om vast te stellen of ze in aanmerking komen voor aanvullende behandeling na verwijdering van een melanoom. Hierdoor worden complicaties en wondproblemen bij de patiënt voorkomen.

Van Leeuwen heeft €30.000 nodig om patiënten met melanoomkanker dit perspectief te kunnen geven. De Bedumer Winterloop 2019 heeft dit project gesteund. Helpt u ook mee? Doneer onder vermelding van Melanoom 4901156.Project Borstkanker Chemo

Eén op de zes vrouwen in Nederland krijgt borstkanker. In zo’n 85% van de gevallen is het kanker dat ontstaat in een melkgang (ductaal) en in zo’n 10% ontstaat de kanker in een melkklier (lobulair). De lobulaire vorm van kanker groeit traag maar is heel moeilijk te diagnosticeren en te behandelen.

Borstkanker is ook niet erg gevoelig voor immuuntherapie. Wel lijkt een voorbehandeling met chemotherapie bij lobulaire kanker de gevoeligheid voor immuuntherapie te vergroten.

Dr. Carolien Schröder, oncoloog in het UMCG, doet momenteel met het Antonie van Leeuwenhoekziekenhuis een onderzoek hiernaar. In dat onderzoek wordt chemotherapie gecombineerd met immunotherapie. Om het effect van deze gecombineerde behandeling goed te beoordelen is een speciale PET scan nodig. Het UMCG kan deze speciale PET scan uitvoeren, want deze speciale scan is door het UMCG zelf ontwikkeld. Er is echter geld nodig om deze innovatieve scans ook te kunnen maken bij patienten met de lobulaire vorm van borstkanker. Met een bedrag van €35.000 kan Schröder het onderzoek verrichten dat antwoorden zal geven op de vraag welke patiënt baat heeft bij deze gecombineerde behandeling en wie niet. Op die manier worden patiënten niet onnodig belast met een behandeling die geen effect heeft.

Het onderzoek is gefinancierd door de Bedumer Winterloop 2019. Wilt u ook bijdragen aan effectieve borstkankerzorg? Doneer o.v.v. Borstkanker Chemo 4901155.Project Borstkanker Identificatie

ERIBA (European Research Institute for the Biology of Ageing) is een belangrijk onderdeel van het UMCG. In dit instituut wordt onderzoek naar veroudering gedaan en hoe effecten van de veroudering tot ziekte leiden en ook hoe ziekte te voorkomen is. Belangrijk want veroudering begint al vanaf de geboorte. Bij ERIBA werken daarom onderzoekers die gespecialiseerd zijn in kinderkanker en onderzoekers die gespecialiseerd zijn in kankersoorten die op latere leeftijd ontstaan naast elkaar.

Mede door het delen van  laboratoria wordt kennis uitgewisseld over verschillende kankersoorten ongeacht patiënt leeftijden. Een mooie effectieve manier om toepassingen te ontdekken en richting behandeling te brengen.

Drs. Hidde Zuidhof is zo’n onderzoeker die werkt in ERIBA. Hij werkt nu aan de identificatie van eiwitten in (tumor)cellen bij borstkanker, een veel voorkomende ziekte bij vrouwen en in mindere mate bij mannen. Bepaalde type eiwit stimuleert tumorgroei en uitzaaiingen. Als het juiste type eiwit geïdentificeerd wordt het mogelijk om patiëntbehandelingen hiervoor in te zetten. Zuidhof kan dit onderzoek uitvoeren voor € 2.616. Het project is inmiddels gefinancierd door de Bedumer Winterloop 2019. Wilt u ook meehelpen om borstkankerbehandeling voor moeders en (jonge) vrouwen te verbeteren?

Doneer dan voor dit onderzoek via doneren o.v.v vermeld Identificatie 4901159.Project Qubit 4

Met de aanschaf van een Qubit 4 Quantitation starter kit kan DNA/RNA, RNA integriteit en kwaliteit snel en goed gemeten worden. Deze metingen zijn noodzakelijk voor moleculaire technieken die in het laboratorium veel worden toegepast om diagnostiek te verbeteren en nieuwe therapieën voor kankerpatiënten te ontwikkelen.

Een voorziening van €3.000 die onontbeerlijk is en het mogelijk maakt om diagnostiek te verbeteren en baanbrekende nieuwe behandelingen mogelijk te maken.

Dr. Bea Wisman initieert met diverse collegae dit baanbrekend onderzoek in het multidisciplinair oncologisch laboratorium in het UMCG. Een laboratorium dat aan de wieg staat van diverse innovatieve, meer kosteneffectieve en patiëntvriendelijker behandelingen.  

Voor dit project heeft Dr. Wisman €3.000,- nodig. Dankzij giften is er al een bedrag van €2.390,- binnengekomen. Wilt u dit innovatief werk ook steunen? Kies doneren en vermeld project Quibit 4.


Project Klieren
Orgaantransplantaties zijn levensreddend. Helaas ontwikkelen zo’n 20% van de getransplanteerden lymfeklierkanker. Patiënten worden als ze deze vorm van kanker krijgen behandeld met medicijnen, maar nu het effect van de medicatie niet goed te meten. 
Dr. Andor Glaudemans,  drs. Filipe Monte de Jesus, dr. Tom van Meerten, dr. Thomas Kwee en dr. Walter Noordzij hebben nu een manier bedacht om uit bloedonderzoek het effect van de behandeling te meten, zodat  beter bepaald kan worden of (zwaardere) chemotherapie ingezet moet worden. Dit project is innovatief, kost € 30.000 en zal bijdragen aan effectieve, kostenbesparende kankerzorg.

Het ervaren team zal dit project gaan uitvoeren binnen de nucleaire geneeskunde van het UMCG.  Voor dit project zijn de eerste donaties ontvangen van TC Nienoord/Noorderpoort en de decemberactie van JoWice en 1recht1averecht. Dit onderzoek of het onderzoeksprogramma van  Glaudemans en zijn team steunen? Kies doneren en vermeld project Klieren.


Project Defect
Genetische fouten van kankercellen komen tot uitdrukking in afwijkende of ontbrekende eiwitten in de cellen. Deze afwijkende cellen zijn met target therapie te behandelen.
Met behulp van een speciale microplaat en aanvullende meetsystemen kan de eiwit analyse gedaan worden om de afwijkende cellen op te sporen. Vervolgens wordt verspilling van medicatie, over- en onder behandeling voorkomen.
Met de aanschaf van de plaat en bijbehorende systemen wordt een effectieve behandeling mogelijk. Het team van professor Marcel van Vugt en dr. Hetty Timmer kunnen dit innovatief project uitvoeren voor € 29.900. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de Bedumer Winterloop 2018. Dit project ook financieel steunen kan middels doneren o.v.v Defect.


Project Single Cell
Om bijvoorbeeld vast te kunnen stellen of een tumor therapieresistent is kunnen verschillen in kankercellen nauwkeurig gemeten worden en ook gevolgen van therapie voor een kankercel. De huidige technieken hiervoor zijn prachtig, maar erg kostbaar.  Er is nu een nieuwe techniek bedacht die dezelfde uitkomst heeft maar aanzienlijk goedkoper zal zijn, waardoor het ook in de kliniek voor diagnose ingezet kan worden. Om deze techniek, waarbij single cell DNA sequencing gebruikt wordt, te kunnen testen is € 35.000 nodig. Dr. Diana Spiering en dr. Floris Foijer zullen met dit project een grote stap maken richting behoud van betaalbare effectieve zorg! Het onderzoek is inmiddels gefinancierd door de Groningen Swim Challenge 2018. Maar voor dit prachtige project is meer steun welkom. Doneer o.v.v. Single Cell.

Update

Meer informatie over de voortgang van het project en de laatste resultaten vindt u hier.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is foijer-en-diana-1024x683.jpg


Project Muscle Power
Bij grote buikoperaties in verband met alvleesklier-, lever- of darmkanker, is er zelfs kans op overlijden. Lage spiermassa bij kankerpatiënten lijkt een belangrijke risico factor voor complicaties na de operatie en langere opnameduur.
Toch is hier nog weinig over bekend. Daarom willen onderzoekers en artsen in het UMCG meer inzicht krijgen in het spierverval om complicaties na de operatie te kunnen voorkomen. Met meer inzicht zal de kwaliteit van leven van patiënten toenemen en worden kosten complicaties, waaronder heropname van geopereerde patiënten voorkomen. Met dit project van € 17.000 wordt ingezet op duurzame zorg en met uw hulp krijgt dit project de nodige power! Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Bedumer Winterloop 2018.
Bijdragen en doneren voor dit onderzoek onder leiding van prof. Joost Klaase en drs. Judith Hentzen kan o.v.v. Muscle Power.


Project Xerostomie

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dijk-sanne-van-1.jpg

Een droge mond (xerostomie) is een belangrijke bijwerking na bestraling bij patiënten met hoofd-halskanker en heeft grote invloed op de kwaliteit van leven. Recente studies laten zien dat vetinfiltratie van de speekselklieren gerelateerd zijn aan xerostomie. Daarnaast zijn er studies die suggereren dat hoge vetconcentraties in bloed leiden tot vetinfiltratie in de speekselklieren. Hier moet meer onderzoek naar gedaan worden. Immers wanneer de oorzaak duidelijk is, dan is de eerste stap gezet om hoofd-hals-kankerpatiënten en betere kwaliteit van leven te bieden. Drs. Lisanne van Dijk is één van de onderzoekers die hiermee aan de slag wil. Een droge mond is een heel verschrikkelijke bijwerking van de behandeling en het UMCG wil er alles aan doen om dit te verbeteren. Voor € 3.000 kan Van Dijk haar project uitvoeren. Inmiddels is het project gefinancierd door de Bedumer Winterloop 2019, maar meer onderzoek naar Xerostomie is nodig. U kunt hieraan bijdragen; doneer o.v.v. Xerostomie.

Benieuwd naar de voortgang van dit onderzoek? Lees het hier.


Project Schommel
Schildklierhormoonschommelingen hebben effect op hart en bloedvaten en veroorzaken daarbij schade aan zowel het hart als de bloedvaten.
Dit heeft effect op de kwaliteit van leven van patiënten met schildklierkanker na de behandeling, die bestaat uit een operatie, jodiumbehandeling en medicatie. Om de kwaliteit van leven van deze patiënten te verhogen gaan artsen de effect van de schildklierhormoonschommelingen onderzoeken in relatie tot hartfalen. Met het resultaat van dit onderzoek wordt beter overleven van patiënten met schildklierkanker mogelijk. Bij dit project is drs. Trienke van der Boom betrokken. Projectkosten zijn € 2.997 en dit project steunen is mogelijk door te doneren o.v.v. Schommel.


Project Zuiver


In kankeronderzoek hebben antikanker antilichamen recent gezorgd voor een ware revolutie in de behandeling van kanker met een niet eerder vertoonde kans op genezing. In verschillende onderzoekslaboratoria in het UMCG wordt daarom gewerkt aan nieuwe antikanker antilichamen met een nog betere antikanker-activiteit met minder bijwerkingen.  Voor de productie is speciale apparatuur nodig, waaronder zuiveringsapparatuur. Voor het laboratorium is een uitbreiding van het zuiveringsapparaat gewenst: een compact meetapparaatje dat heel nauwkeurig de zuurgraad (pH) kan meten in hele kleine vloeistof volumes.  Met dit apparaatje, van € 1.425, kan de productie en zuivering van nieuwe antikanker antilichamen sneller en beter. Dit betekent dat de patiëntenzorg eerder kan beschikken over deze nieuwe vormen van behandeling. Professor Wijnand Helfrich is gespecialiseerd in het translationeel onderzoek (innovaties die in het laboratorium bedacht worden ook bij patiënten uit kunnen voeren). Bijdragen aan zijn project kan door een gift over te maken via doneren o.v.v. Zuiver.


Project Omkeren
In het UMCG wordt onderzoek gedaan naar kinderkanker. Om ook kinderen de beste behandeling te kunnen geven is goede en geschikte apparatuur van groot belang. Met de juiste apparatuur kan getest worden wat er in een cel aan de hand is en hoe een behandeling moet worden ingezet. In één van de onderzoekslaboratoria ontbreekt het nu aan een omkeermicroscoop voor celkweek. Met dit project willen we de aanschaf van de omkeermicroscoop mogelijk maken die € 2.364 kost. Zodat kinderen met kanker nog beter behandeld kunnen worden. Dit onderzoek gaat uitgevoerd worden door dr. Sophia Bruggeman, die gespecialiseerd is in onderzoek naar kinderkanker. U kunt dit kinderkankeronderzoek van Bruggeman steunen door uw gift over te maken o.v.v. Omkeren.  Doneer

Project Bacteriën en Chemo

De financiële steun van het UMCG Kanker Researchfonds heeft dr. Jacco de Haan en dr. Derk Jan de Groot in staat gesteld om een groot regionaal onderzoek naar het darmmicrobioom van patiënten die chemotherapie krijgen vanwege uitgezaaide dikkedarmkanker op te zetten.
De opzet van dit innovatief onderzoek is voor de afdeling Medische Oncologie uniek. De verwachting is dat dit onderzoek een blauwdruk zal vormen voor toekomstige samenwerking op onderzoeksgebied tussen de ziekenhuizen in (Noord-)Nederland. Inmiddels zijn er 13 deelnemende ziekenhuizen.
In dit onderzoek gaan De Haan en De Groot kijken in hoeverre de respons en bijwerkingen van een behandeling terug te voeren zijn op de samenstelling van het microbioom. Met andere woorden: ze willen vast stellen welke bacteriën er in de ontlasting voorkomen voordat de chemotherapie wordt gestart en tijdens de behandeling. Vervolgens wordt gekeken of er een verband is met de effectiviteit van de behandeling en de bijwerkingen. Met deze kennis kun je op termijn de samenstelling van de darmbacteriën wellicht zodanig beïnvloeden dat de behandeling beter werkt en bijwerkingen verminderen.

Het resultaat van dit innovatief onderzoek zal daarmee bijdragen aan een goedkopere zorg en een hoger kwaliteit van leven voor de patiënt. Inmiddels zijn de voorbereidingen afgerond en begint het onderzoek naar verwachting op korte termijn.
Dit onderzoek dat €40.266 kost wordt gefinancierd door Stichting Wilhelmina Beerepoot. Ook darmonderzoek steunen? Doneer dan via onze bankrekening o.v.v. 4901150 of doneer hier.

Facebooktwitter