Projecten 2017

In het jaar 2017 waren er verschillende projecten die in dit kader zijn goedgekeurd door het bestuur van het CRCG en het UMCG Kanker Researchfonds. Hieronder ziet u deze projecten, doneren voor desbetreffende thema’s kan nog steeds.

Onlangs zijn er nieuwe projecten goedgekeurd en zijn we hiervoor giften aan het werven. Wilt u weten welke projecten dit zijn? Kijk dan bij “Projecten om te steunen”

Project Gel-DOCU 
Om diagnoses en behandeling te verbeteren moeten veranderingen in de kankercellen, het immuunsysteem en omgevingsfactoren van tumoren zorgvuldig in kaart gebracht worden en beoordeeld worden.

Dr. Marco de Bruyn werkt, onderzoeker bij de gynaecologische oncologie, ziet dat hier een stap naar betere diagnose en behandeling gemaakt kan worden met een gel-documentatie systeem.  Met dit systeem kunnen DNA fragmenten worden zichtbaar gemaakt! Patiënten van de gynaecologie, maar ook die van de medische oncologie, maag-darm-leverkanker, chirurgische oncologie en hematologie zullen in eerste instantie profiteren van het resultaat van deze nieuwe voorziening, waardoor diagnoses en behandelingen verbeteren.
Het project werd mogelijk gemaakt met hulp van Stichting Groningen Swim Challenge. Ook bijdragen aan verbetering van behandeling en diagnoses? Kies Doneer direct en vermeld Diagnose.

 

Project Modellen
Dr. Bart van de Sluis is onderzoeker bij kindergeneeskunde en werkt in het laboratorium van  kindergeneeskunde aan nieuwe modellen voor (kinder)kankeronderzoek. Het ontwikkelen van modellen is belangrijk, maar beperkt, tijdrovend en daarom ook kostbaar. Eén van de meest revolutionaire DNA-tools van vandaag is de CRISPR/Cas. Hiermee kan eenvoudig functies die in DNA opgeslagen liggen geïnactiveerd worden.

Deze mogelijkheid zorgt er voor dat er sneller gewerkt kan worden en waardoor uiteindelijk beter inzicht in de ontwikkeling van tumoren ontstaat. Een betere behandelkeuze kan vervolgens gemaakt worden. Voor kinderen met kanker wordt daarmee een betere behandeling mogelijk en geeft het hun meer kansen met en na kanker. Voor jongeren met kanker en ouderen kan dezelfde techniek de behandelopties verbeteren. Naast de jonge patiëntjes zullen ook patiënten van de hematologie en de medische oncologie profiteren van dit project. Het verouderingsinstuut Eriba, behorend bij het UMCG, gaat eveneens met deze techniek aan de slag om nieuwe behandelopties te ontwikkelen. Dit project is mogelijk maakt met hulp van de Bedumer Winterloop 2018. Ook bijdragen voor (kinder)kankeronderzoek? Kies Doneer direct en vermeld kinderkanker.


Project Flow 
Om veilig en snel analyses te kunnen doen van kankercellen is geavanceerde apparatuur nodig. Met name om patiënt specifieke immunotherapie snel te kunnen starten. Met een moderne compacte flow cytometer kunnen deze analyses op vrijwel elk moment van de dag uitgevoerd worden.

Professor Wijnand Helfrich als expert op dit gebied, heeft behoefte aan deze voorziening, die innovatief is en daarom niet uit reguliere middelen bekostigd kan worden. Alle patiënten, jong en oud, die een behandeling met immunotherapie krijgen zullen baat hebben bij deze voorziening. In het UMCG zijn dat in ieder geval de patiënten van de afdelingen hematologie, medische oncologie, nucleaire geneeskunde, chirurgische oncologie en kanker in hoofd-hals gebied. Hoe sneller we analyseren, des te sneller kan de behandeling starten. Het project is mogelijk gemaakt door Stichting Groningen Swim Challenge. Extra donaties zijn welkom voor dit thema. Kies Doneer direct en vermeld Analyse.

Project Support 
In het UMCG bepalen teams van artsen gezamenlijk de beste persoonlijke behandeling voor elke patiënt. De keuze moet goed en we willen dat de patiënt zo snel mogelijk met de therapie kan starten. Nieuwe ontwikkelingen kunnen een snellere selectie van het beste medicijn mogelijk maken of een duidelijk signaal geven dat de patiënt direct moet starten met radio/chemotherapie.

Om deze innovatie, mogelijk te maken en daarmee een betere behandeling van al onze kankerpatiënten, jong en oud, zal dr. Matthew Groves een innovatieve digitale infrastructuur opzetten die er voor zorgt dat behandelteams sneller informatie hebben voor goede patiëntgebonden keuzes. Met de afdeling Drug Design, longziekten, pathologie en medische biologie zal dr. Groves dit project uitvoeren.  De Stichting Groningen Swim Challenge heeft bijgedragen aan de realisatie van dit project. Ook op maat behandeling steunen? Kies Doneer direct en vermeld Therapie.

 

Project Life-End AYA nodig: € 19.000
Over de zorg rond jongeren met kanker (AYA’s) in hun laatste levensfase is weinig bekend. Het is niet duidelijk in hoeverre de geboden zorg en ondersteuning voldoet aan wat nodig is. Hoe belangrijk de rol van de huisarts is, de oncoloog, maatschappelijk werk en naasten, waaronder de ouders. De wensen, verwachtingen en zorgdoelen van deze groep jonge mensen worden in kaart gebracht. Met de uitkomst kan vervolgens een betere begeleiding in de laatste levensfase plaats vinden.

Dr. Janine Nuver, zelf moeder,  zet zich al jaren in om de jongeren met kanker betere zorg en begeleiding te geven. Ook in de laatste levensfase wil ze deze jongeren het beste bieden. Ze werkt in dit project o.a. samen met de medische oncologie en maatschappelijk werk. Dr. Nuver zet zich in voor betere zorg voor alle jongeren met kanker, ongeacht hun type kanker. De Walk for Life Groningen heeft in 2017 voor dit project geld bijeen gebracht. Extra steun voor dit project is altijd mogelijk. Kies Doneer direct en vermeld Life-End AYA.

 

Project Micro € 2.500
Om een kankercel goed te kunnen begrijpen en om nieuwe therapie te ontwikkelen moet je een kankercel goed kunnen bekijken. Met het blote oog zie je niet genoeg en daarom gebruiken we microscopen. Nu is een moderne lichtmicroscoop nodig om tumorcellen goed te kunnen bekijken en analyse goed uit te kunnen voeren. De LEICA DMi1 maakt gebruik van LED verlichting. Dit geeft minder warmte af en dat is beter voor het resultaat. De kwaliteit van analyses verbeterd hierdoor kunnen we met behulp van deze microscoop nieuwe therapieën voor kinderkanker ontwikkelen, bijvoorbeeld leukemie.
Professor  Steven de Jong en zijn collegae  zullen daarnaast therapieën ontwikkelen voor patiënten met o.a. maag-darm-leverkanker, immunotherapie baarmoeder-halskanker, borstkanker en alvleesklierkanker. Dit project is mogelijk gemaakt met hulp van de Bedumer Winterloop 2018. Ook bijdragen aan het onderzoek van Steven de Jong? Doneer direct en vermeld Labonderzoek.

Project De Foto € 3.000
Op een foto zie je soms dingen die je eerder niet opvallen. Foto’s maken het ook mogelijk om een verandering over de tijd in beeld te brengen. In ons laboratorium worden daarom ook foto’s gemaakt om te zien wat er gebeurd in een kankercel. Dit helpt artsen en onderzoekers om beter te begrijpen wat er gebeurd en met deze kennis kun je beter kiezen wat de beste behandeling is.

Professor Steven de Jong wil daarom een digitale camera (5 Megapixel Leica MC170 HD) die op een microscoop geplaatst kan worden. De gemaakte foto’s en beelden kunnen met behulp van de camera direct opgeslagen worden en dat maakt effectief en slagvaardig onderzoek mogelijk. Deze camera wordt ingezet voor ontwikkelen en verbeteren van nieuwe therapieën voor kinderkanker, zoals bijvoorbeeld leukemie. Professor de Jong en zijn collegae  zullen de camera daarnaast inzetten voor nieuwe behandelmethodes bij o.a. maag-darm-leverkanker, immuno-therapie, baarmoederhalskanker, borstkanker en alvleesklier-kanker. Dit project is uitgevoerd met hulp van de Bedumer Winterloop 2018. Extra steun is altijd welkom. Kies Doneer direct en vermeld Labonderzoek.

Project Bloed € 3.000
In ons bloed valt van alles te ontdekken en daarom worden vaak bloedtesten gedaan om te ontdekken wat een patiënt mankeert. Door allerlei nieuwe technieken is het steeds beter mogelijk om ziektes uit het bloed te ontdekken en ook materiaal van tumorcellen vinden we ons bloed. Tot nu toe is het nog niet altijd goed mogelijk om diagnoses op basis van bloedtesten te doen. Dit willen we wel, want dat heeft veel voordelen. Nu wordt veelal een biopt gedaan voor de diagnostiek. Hierbij wordt een hapje weefsel uit het lichaam weggenomen op de plek waar kanker wordt vermoed. Een patiënt ervaart een biopt vaak als een flinke ingreep. Bloed geven is minder erg.  Wanneer de hele diagnostiek op basis van een beetje bloed kan, dan is dit prettiger, voor de jonge patiëntjes en de oudere patiënten, en het is ook nog eens vele malen goedkoper.

Dr. Klaas Kok heeft nu een plan gemaakt om diagnostiek uit bloed mogelijk te maken. Samen met pathologie, medische biologie en longziekten wordt het plan uitgewerkt. Zijn onderzoek werd financieel gesteund door de Bedumer Winterloop 2018. Met extra geld worden sneller stappen gemaakt. Bijdragen mag altijd. Kies Doneer direct en vermeld Diagnostiek.

Project Angst € 3.000
Jonge vrouwen en oudere vrouwen krijgen borstkanker. Wanneer je als vrouw borstkanker krijgt, dan grijpt dat vaak heel diep in, omdat een belangrijk deel van het ‘vrouw zijn’ wordt aangetast. Vrouwen hebben vaak grote behoefte aan psychische ondersteuning tijdens en/of na hun behandeling. Vooral de vrouwen die ernstige klachten krijgen, zoals angst of depressie.

Dr. An Reyners heeft een methode bedacht waarmee tijdig ontdekt wordt of iemand ernstige psychische klachten ontwikkeld. Dr. Reyners gaat deze methode ontwikkelen met hulp van epidemiologie, deelnemers van het project OncoLifeS, de medische oncologie en het Expertise Centrum Palliative Medicine. Met een nieuwe goede methode kan de juiste hulp geboden worden, waardoor ook deze vrouwen met en na kanker maatschappelijk en sociaal goed blijven functioneren. Voor dit project heeft de Bedumer Winterloop 2018 het geld bijeengebracht. Ook het waardevolle werk van An Reyners steunen? Kies Doneer direct en vermeld Palliatie.

 

Project Zien nodig: € 33.783
Prof.dr. F.A.E. (Frank) Kruyt heeft ten behoeve van betere beeldvorming en efficiëntere verwerking van resultaten twee moderne licht microscopen aangevraagd en één fluorescentie microscoop. Met deze apparatuur kan sneller bepaald worden wat werkt tegen kanker en wat niet.

Professor Kruyt is zelf werkzaam bij de medische oncologie en de apparatuur zal ook worden ingezet voor onderzoek ten gunste van patiënten van de hematologie, oncologische gynaecologie, maar ook voor allerlei andere, soms kleinere, kankersoorten. Zien wat er gebeurd in tumorcellen zorgt voor beter onderzoek en uiteindelijk betere behandeling van kinderen met kanker, (jong) volwassenen met kanker en ouderen met kanker. Betere behandeling zorgt er voor dat je met en na kanker naar school kan blijven gaan, in het arbeidsproces kunt blijven en blijft meedraaien in onze maatschappij. De Bedumer Winterloop heeft dit project mede mogelijk gemaakt. Het vergroot de kans op overleven.
Project steunen? Kies Doneer direct en vermeld Zien.


Project Cancer Survivor nodig: € 26.217
Steeds meer mensen overleven kanker en het is daarom belangrijk dat de kwaliteit van leven na kanker goed is. Prof.dr. G.H. (Truuske) de Bock doet onderzoek binnen het project OncoLifeS  hoe de kwaliteit van leven van ex-kankerpatiënten verbeterd kan worden. Met het  isoleren van circulerend tumor DNA wordt onderzoek gedaan op speciale hiervoor geschikte apparatuur. Professor de Bock heeft een aparte veiligheidswerkbank (flowkast) nodig om geen verontreiniging te krijgen met ander materiaal en ook twee aparte centrifuges. Overlevers van kanker zien we bij verschillende afdelingen. Voor jongeren die kanker overleven is dit onderzoek van groot belang, want zij hebben nog een hele toekomst voor zich. Beter overleven voorkomt het risico op sociaal en maatschappelijk isolement. Beter overleven betekent dat je de kans op werk na kanker vergroot en onafhankelijk meedraaien in de maatschappij. Dankzij giften en donaties werd de apparatuur voor OncoLifeS aangeschaft en het wordt inmiddels succesvol ingezet voor diverse bepalingen. Het team van Truuske de Bock is ontzettend blij dat ze met deze faciliteiten voor patiënten aan de slag kunnen.

Ook het werk van Truuske de Bock en haar team steunen om meer mogelijk te maken? Kies Doneer direct en vermeld De Bock.


Project Schildklierkanker nodig:€ 16.625
Op de afdeling Endocrinologie van het UMCG wordt onderzoek gedaan naar de langetermijneffecten van (de behandeling van) schildklierkanker. Bij de meeste vormen van schildklierkanker is er een goede kans op genezing.

Onder leiding van  Prof.dr. T.P. (Thera) Links, endocrinoloog in het UMCG, is er een onderzoek gestart naar het effect van de behandeling op vruchtbaarheid bij mannelijke patiënten. Er wordt aangenomen dat mannen na de behandeling tijdelijk verminderd vruchtbaar zijn. In hoeverre dit werkelijk het geval is en of er permanente schade optreedt is niet bekend. Met dit onderzoek kan hier meer duidelijkheid over komen en kan goed en gedegen advies gegeven worden aan de mannen die mogelijk een kinderwens hebben na hun genezing. De resultaten van dit project dragen bij aan kosteneffectiviteit van de behandeling van schildklierkanker, want het voorkomt ‘over’-behandeling van de honderden mannen die jaarlijks geconfronteerd worden met deze vorm van kanker. Het onderzoek is opgezet in samenwerking met de afdelingen obstetrie & gynaecologie, nucleaire geneeskunde en epidemiologie van het UMCG. Dit project is onder meer mogelijk maakt door de Bedumer Winterloop 2018. Ook onderzoek naar schildklierkanker steunen? Kies Doneer direct. 

Project  AYA Focus Group: € 14.810
Er is nauwelijks informatie over hoe jongeren met kanker zich voelen en hun, leeftijd-specifieke, gezondheidsbehoeftes gedurende hun diagnose en behandeling. Deze informatie is er ook niet van de periode dat jongeren overleven en de stervensfase.

Het onderzoek van dr. J. (Janine) Nuver gaat hierover kennis vergaren, zodat de jongeren beter begeleidt kunnen worden, betere zorg krijgen en er betere keuzes gemaakt kunnen worden. De informatie wordt verzameld met behulp van een zogenaamde ‘online focus group’ en jongeren met diverse type kanker zijn betrokken. De uitkomsten van het onderzoek zullen de kwaliteit van de behandeling van jongeren met kanker vergroten. Sociale en maatschappelijke beperkingen die jongeren met en na kanker ervaren zullen met de verworven kennis verminderen. Dr. Janine Nuver doet het werk als medisch oncoloog samen met de hematologie, radiotherapie, kinderoncologie en maatschappelijk werk. Dit project wordt gefinancierd door de Walk for Life in 2017. Ook steunen? Kies Doneer direct.

Facebooktwitter