Stamcelonderzoek bij leukemie

JJ

Dr. J.J. Schuringa is op dit moment in het UMC Groningen bezig met leukemie stamcelonderzoek. Een deel van de opbrengst van Walk for Life Groningen 2009 draagt bij aan de financiering hiervan.
Ontstaan van Leukemie
In het onderzoek wordt bestudeerd hoe bloed gevormd wordt, ook wel hematopeose genaamd. Soms gaat er in dit proces iets mis, en dan kan er leukemie ontstaan. Genetische afwijkingen, bepaalde mutaties in de DNA, liggen ten grondslag aan deze ziekte. Er wordt verondersteld dat deze afwijking ontstaat in de bloedvormende stamcellen. Vaak verloopt de ziekte via een stapsgewijs proces, waarbij een aantal afwijkingen zich opstapelen en uiteindelijk de leukemie ontstaat in de patiënt. Een goed begrip van de oorzaak van het ontstaan van leukemie ligt aan de basis van bestrijding.
Diagnostiek en behandeling van patiënten
Door meer inzicht te krijgen in de eigenschappen van de tumor stamcel zullen we beter in staat zijn om deze (vroegtijdig) te herkennen. Door onderzoek van de afgelopen jaren zijn nu al een aantal van deze tumor stamcel eigenschappen in kaart gebracht, en momenteel worden deze eigenschappen al in de diagnostiek van leukemiepatiënten getest. Gekeken wordt ook in hoeverre deze eigenschappen een voorspellende waarde hebben om het ziekteverloop van de patiënten met acute myeloide leukemie te kunnen voorspellen.
Leukemie bij jongvolwassenen
Door meer te weten over de oorzaak, hopen we ook beter in staat te zijn om leukemie bij jongvolwassenen tijdig op te sporen. Daarom zal dit fundamentele onderzoek ook bijdragen aan de bestrijding van leukemie bij jongvolwassenen.

Status: gefinancierd

Facebooktwitter