Stereo microscoop

Floris Foijer

Medulloblastoma is de meest voorkomende vorm van hersenkanker bij

kinderen. Afwijkingen in de hoeveelheid erfelijk materiaal (DNA) zijn

mogelijk een oorzaak. Met de aanschaf van een stereomicroscoop kan hiernaar onderzoek gedaan

worden. Kosten € 11.000.

Met donaties en giften was het mogelijk om deze microscoop aan te schaffen.

stereo microscoop 1

 

 

Facebooktwitter