Projecten 2014

Dit jaar (2014) heeft het UMCG Kanker Researchfonds drie projecten gefinancierd. Deze projecten pasten alle drie bij onze missie, namelijk: “Het steunen van kankeronderzoek in het UMCG om kanker te voorkomen, meer genezing mogelijk te maken en de kwaliteit van leven met kanker te verbeteren.”

Zonder financiële hulp van het UMCG Kanker Researchfonds, de sponsoren en donateurs, hadden deze drie projecten niet gerealiseerd kunnen worden. In totaal is in 2014 € 75.000,- besteed aan apparatuur. Deze apparatuur is noodzakelijk om innovatief onderzoek te kunnen doen naar betere behandeling en bestrijding van kanker. Met de nieuwe apparatuur kunnen de verschillende onderzoeksgroepen ook pilots doen en kunnen ze gerichter subsidies aanvragen bij collectebusfondsen zoals het KWF en bij andere grote subsidieverstrekkers.

Onderstaand vindt u meer informatie over de door het fonds gefinancierde projecten.

Project 1: Prof. dr. S. de Jong e.a.
€ 46.000 BD Accuri C6 Flow Cytometer: snel en flexibel meten van kanker (stam)celmarkers en bloedmarkers

Project 2: Dr. F. Foyer
€ 11.000 Stereomicroscoop: een onderzoeksmodel voor chromosomen in celkernen van hersentumoren ontwikkelen

Project 3: Dr. A. Brouwers e.a.
€ 18.000 GMP Compliant Ga Generator

De aangevraagde projecten moeten altijd passen bij de missie van het UMCG Kanker Researchfonds. Een tweede voorwaarde is dat zij niet op een andere wijze gefinancieerd kunnen worden.

Facebooktwitter