Projecten 2015

Dit jaar (2015) heeft het UMCG Kanker Researchfonds inmiddels diverse projecten gefinancierd. Deze projecten passen bij onze missie, namelijk: “Het steunen van kankeronderzoek in het UMCG om kanker te voorkomen, meer genezing mogelijk te maken en de kwaliteit van leven met kanker te verbeteren.”

Zonder financiële hulp van het UMCG Kanker Researchfonds, de sponsoren en donateurs, hadden deze drie projecten niet gerealiseerd kunnen worden. De apparatuur is noodzakelijk om innovatief onderzoek te kunnen doen naar betere behandeling en bestrijding van kanker. Met de nieuwe apparatuur kunnen de verschillende onderzoeksgroepen ook pilots doen en kunnen ze gerichter subsidies aanvragen bij collectebusfondsen zoals het KWF en bij andere grote subsidieverstrekkers.

Onderstaand vindt u meer informatie over de door het fonds gefinancierde projecten.

Project 1: Dr. Hein Schepers
‘Quantitative protein measurements in small numbers of cancer (stem)cells from primary patient samples, as well as in vivo and in vitro models.’
Toekenning € 50.000
Het apparaat kon worden aangeschaft dankzij donaties en acties.

hein-schepers    simple wes

Project 2: Dr. Hans Nijman
‘High-throughput measurement of single cell growth and cytokine secretion’
Toekenning € 30.000
De aanschaf werd mede mogelijk gemaakt door de Walk for Life Groningen en De Heerensocieteit In den Engel.

Dr Hans Nijman

Project 3: Dr. Klaas Kok
‘Centralized facility for the analysis of large (Next-Generation-Sequencing) datasets’.
Toekenning: € 50.000
Door middel van een particuliere schenking kon de software worden aangeschaft.

Project 4: Prof.dr. Marcel A.T.M. van Vugt
Live cell imaging of single cancer cells to study and quantify sub cellular processes in real time.
Kosten € 145.000, waarbij toegekend door het fonds: € 45.000.
Dynamiek van kankercellen van verschillende processen worden zichtbaar gemaakt met o.a. een microscoop die de levende cellen laat zien. Met dit onderzoek krijgen patiënten met verschillende soorten kanker betere kansen op herstel en genezing: onder andere borstkanker, ovariumkanker, melanomen, hersentumoren en hoofd/halskanker. De microscoop wordt onder meer ingezet bij het EU-project TENSION. Een project waarbij onderzocht wordt hoe nieuw DNA reparatie van eiwit werkt . Met behulp van deze microscoop is ook meer duidelijk geworden over de werking van PARP remmers en wat de effecten van stimuleren van celgroei en remmen celdeling hierop hebben. Verschillende vindingen en resultaten die met behulp van dit apparaat aan het licht kwamen zijn gepubliceerd onder meer in  Oncogene (Gijn et al., 2018) en in Nature Communications (Schoonen et al., 2017).  Het onderzoek is deels gesubsidieerd door de Heerentocht 2015.

M_van_Vugt_2010_kleiner

 

Project 5: Prof.dr. Wijnand Helfrich
Accelerating bench-to-bedside translation of biotherapeutic agents in oncology ÄKTA-START chromatography and Blitz Bio-Layer Interferometry (BLI) instruments.
Toekenning: € 45.000.
Uitgezaaide melanoom (moedervlekkanker) is een van de meest moeilijke kankersoorten om te bestrijden. Professor Helfrich ontwikkelt een antistof die gebruikt wordt met immunotherapie. Immunotherapie is een behandeling met medicijnen die een afweerreactie tegen kankercellen stimuleert. Deze medicijnen versterken daarmee het eigen afweersysteem. Zo kunnen patiënten met deze agressieve vorm van kanker beter behandeld worden en zijn er minder nare bijwerkingen.
De opbrengst van de Stichting Groningen Swim Challenge heeft dit onderzoek mogelijk gemaakt.

Wijnand Helfrich
Project 6: Prof.dr. Alexander Domling
Search for drugs against PD1-PD1L interaction and Arginase in the emerging area of immune-oncology.
Toekenning: € 45.000.
Professor Domling ontwikkelt nieuwe medicijnen met een laag molecuul gewicht zodat aangedane organen bereikt worden wat de kans op overleven vergroot bij dodelijke kankersoorten. Hierdoor krijgen patiënten met melanomen, niet-kleincellige longkanker, triple-negatieve borstkanker en nierkanker kans op overleving van hun ziekte. Op basis van de resultaten van dit onderzoek, en uitsluitend door het geld van deze subsidie, werd een grote subsidie verkregen van het KWF (Project lo504), € 839.863,-. Het door UMCG Kanker Researchfonds gesubsidieerde project heeft gewerkt als een vliegwiel, waardoor genezing van kanker weer een stukje dichterbij is.Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de Stichting Bedumer Winterloop.

Alexander Domling

Facebooktwitter