Projecten 2018 om te steunen

Wij werven giften voor veelbelovend experimenteel medisch onderzoek, waarvoor (nog) geen plaats is binnen de reguliere geldstromen. Dit onderzoek wordt vrijwel altijd geïnitieerd door wetenschappers en topspecialisten van het UMCG. Op dit moment hebben we verschillende projecten die in dit kader zijn goedgekeurd door het bestuur van het CRCG en het UMCG Kanker Researchfonds.

Ieder die wil bijdragen in onze missie om kanker te voorkomen, beter te kunnen behandelen en restschade na kanker te beperken, kan daarmee voor onderstaande projecten doneren of voor onderstaande projecten een actie voeren. Natuurlijk is een vrije gift ook welkom of een gift voor een ander thema. Neem bij vragen hierover contact met ons op (06-57419797 of umcgkankerresearchfonds@umcg.nl ).

Project Qubit 4 nodig € 3.000

Met de aanschaf van een Qubit 4 Quantitation starter kit kan DNA/RNA, RNA integriteit en kwaliteit snel en goed gemeten worden. Deze metingen zijn noodzakelijk voor moleculaire technieken die in het laboratorium veel worden toegepast om diagnostiek te verbeteren en nieuwe therapieën voor kankerpatiënten te ontwikkelen.

Een voorziening die daarmee onontbeerlijk is en het mogelijk maakt om diagnostiek te verbeteren en baanbrekende nieuwe behandelingen mogelijk te maken.

Dr. Bea Wisman initieert met diverse collegae dit baanbrekend onderzoek in het multidisciplinair oncologisch laboratorium in het UMCG. Een laboratorium dat aan de wieg staat van diverse innovatieve, meer kosteneffectieve en patiëntvriendelijker behandelingen. Dit innovatief werk steunen en het werk van dr. Wisman?  onderzoek. Kies doneren en vermeld project Quibit 4.

 

Project Klieren nodig: €30.000
Orgaantransplantaties zijn levensreddend. Helaas ontwikkelen zo’n 20% van de getransplanteerden lymfeklierkanker. Patiënten worden als ze deze vorm van kanker krijgen behandeld met medicijnen, maar nu het effect van de medicatie niet goed te meten. 
Dr. Andor Glaudemans,  drs. Filipe Monte de Jesus, dr. Tom van Meerten, dr. Thomas Kwee en dr. Walter Noordzij hebben nu een manier bedacht om uit bloedonderzoek het effect van de behandeling te meten, zodat  beter bepaald kan worden of (zwaardere) chemotherapie ingezet moet worden. Dit project is innovatief en zal bijdragen aan effectieve, kostenbesparende kankerzorg.

Het ervaren team zal dit project gaan uitvoeren binnen de nucleaire geneeskunde van het UMCG. Dit onderzoek of het onderzoeksprogramma van dr. Glaudemans en zijn team steunen? Kies doneren en vermeld project Klieren.

 

Project Defect nodig: € 29.900
Genetische fouten van kankercellen komen tot uitdrukking in afwijkende of ontbrekende eiwitten in de cellen. Deze afwijkende cellen zijn met target therapie te behandelen.
Met behulp van een speciale microplaat en aanvullende meetsystemen kan de eiwit analyse gedaan worden om de afwijkende cellen op te sporen. Vervolgens wordt verspilling van medicatie, over- en onder behandeling voorkomen.
Met de aanschaf van de plaat en bijbehorende systemen wordt een effectieve behandeling mogelijk. Het team van professor Marcel van Vugt en dr. Hetty Timmer gaan dit innovatief project uitvoeren. Dit project financieel steunen kan middels doneren  ovv Defect.

 

Project Single Cell nodig € 35.000
Om bijvoorbeeld vast te kunnen stellen of een tumor therapieresistent is kunnen verschillen in kankercellen nauwkeurig gemeten worden en ook gevolgen van therapie voor een kankercel. De huidige technieken hiervoor zijn prachtig, maar erg kostbaar.  Er is nu een nieuwe techniek bedacht die dezelfde uitkomst heeft maar aanzienlijk goedkoper zal zijn, waardoor het ook in de kliniek voor diagnose ingezet kan worden. Om deze techniek, waarbij single cell DNA sequencing gebruikt wordt, te kunnen testen is € 35.000 nodig. Dr. Diana Spiering en dr. Floris Foijer zullen met dit project wordt een grote stap maken richting behoud van betaalbare effectieve zorg! Voor dit prachtig project is uw steun welkom. Doneer ovv Single Cell.

 

Project Muscle Power nodig € 17.000
Bij grote buikoperaties in verband met alvleesklier-, lever- of darmkanker, is er zelfs kans op overlijden. Lage spiermassa bij kankerpatiënten lijkt een belangrijke risico factor voor complicaties na de operatie en langere opnameduur.
Toch is hier nog weinig over bekend. Daarom willen onderzoekers en artsen in het UMCG meer inzicht krijgen in het spierverval om complicaties na de operatie te kunnen voorkomen. Met meer inzicht zal de kwaliteit van leven van patiënten toenemen en worden kosten complicaties, waaronder heropname van geopereerde patiënten voorkomen. Met dit project wordt ingezet op duurzame zorg en met uw hulp krijgt dit project de nodige power! Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Bedumer Winterloop 2018.  Ook bijdragen en doneren voor dit onderzoek onder leiding van dr. Joost Klaase kan ovv Muscle Power.

 

Project Xerostomie nodig € 3.000
Een droge mond (xerostomie) is een belangrijke bijwerking na bestraling bij patiënten met hoofd-halskanker en heeft grote invloed op de kwaliteit van leven. Recente studies laten zien dat vetinfiltratie van de speekselklieren gerelateerd zijn aan xerostomie. Daarnaast zijn er studies die suggereren dat hoge vetconcentraties in bloed leiden tot vetinfiltratie in de speekselklieren. Hier moet meer onderzoek naar gedaan worden. Immers wanneer de oorzaak duidelijk is, dan is de eerste stap gezet om hoofd-hals-kankerpatiënten en betere kwaliteit van leven te bieden. Drs. Linda van Dijk is één van de onderzoekers die hiermee aan de slag wil. Een droge mond is een heel verschrikkelijke bijwerking van de behandeling en het UMCG wil er alles aan doen om dit te verbeteren. Helpt u ons mee? Elke bijdrage voor dit onderzoek is welkom. Doneren ovv Xerostomie.

 

Project Schommel nodig € 2.997
Schildklierhormoonschommelingen hebben effect op hart en bloedvaten en veroorzaken daarbij schade aan zowel het hart als de bloedvaten.
Dit heeft effect op de kwaliteit van leven van patiënten met schildklierkanker na de behandeling, die bestaat uit een operatie, jodiumbehandeling en medicatie. Om de kwaliteit van leven van deze patiënten te verhogen gaan artsen de effect van de schildklierhormoonschommelingen onderzoeken in relatie tot hartfalen. Met het resultaat van dit onderzoek wordt beter overleven van patiënten met schildklierkanker mogelijk. Bij dit project is drs. Trienke van der Boom betrokken. Haar steunen om dit project te realiseren is mogelijk door te doneren ovv Schommel.

 

Project Zuiver nodig € 1.425


In kankeronderzoek hebben antikanker antilichamen recent gezorgd voor een ware revolutie in de behandeling van kanker met een niet eerder vertoonde kans op genezing. In verschillende onderzoekslaboratoria in het UMCG wordt daarom gewerkt aan nieuwe antikanker antilichamen met een nog betere antikanker-activiteit met minder bijwerkingen.  Voor de productie is speciale apparatuur nodig, waaronder zuiveringsapparatuur. Voor het laboratorium is een uitbreiding van het zuiveringsapparaat gewenst: een compact meetapparaatje dat heel nauwkeurig de zuurgraad (pH) kan meten in hele kleine vloeistof volumes.  Met dit apparaatje kan de productie en zuivering van nieuwe antikanker antilichamen sneller en beter. Dit betekent dat de patiëntenzorg eerder kan beschikken over deze nieuwe vormen van behandeling. Professor Wijnand Helfrich is gespecialiseerd in het translationeel onderzoek (innovaties die in het laboratorium bedacht worden ook bij patiënten uit kunnen voeren). Bijdragen aan zijn project kan door een gift over te maken via doneren ovv Zuiver.

 

Project Omkeren nodig € 2.364
In het UMCG wordt onderzoek gedaan naar kinderkanker. Om ook kinderen de beste behandeling te kunnen geven is goede en geschikte apparatuur van groot belang. Met de juiste apparatuur kan getest worden wat er in een cel aan de hand is en hoe een behandeling moet worden ingezet. In één van de onderzoekslaboratoria ontbreekt het nu aan een omkeermicroscoop voor celkweek. Met dit project willen we de aanschaf van de omkeermicroscoop mogelijk maken. Zodat kinderen met kanker nog beter behandeld kunnen worden. Dit onderzoek gaat uitgevoerd worden door dr. Sophia Bruggeman, die gespecialiseerd is in onderzoek naar kinderkanker. U kunt dit kinderkankeronderzoek van dr. Bruggeman steunen door uw gift over te maken ovv Omkeren. Doneren.

 

Facebooktwitter