Call 2018-1 open

Het fondsbestuur doet een oproep aan onderzoekers in de oncologie om nieuwe projecten in te dienen.

Deadline voor inleveren:       16 februari 2018

Categorie 1
€ 45.000 voor één of twee projecten voor fundamenteel c.q. translationeel onderzoek gericht op de interactie tussen de microbiële darmflora en tumor groei of behandeling,
m.a.w. de effecten van (manipulatie van) het microbioom op oncogenese en respons van maligne processen op antitumorale therapie bij solide en/of hematologische tumoren.

Categorie 2
€ 70.000 voor twee projecten tbv aanschaf van nieuwe apparatuur, materieel of versterking van de infrastructuur.

Categorie 3
€ 70.000 voor twee projecten tbv verbeteren en optimaliseren van patiënt gerelateerde behandelingen of onderzoeksmethoden.

Categorie 4
€ 10.000 voor vier projecten tbv diverse oncologische doelgroepen en thema’s die passen binnen de doelstellingen van het KRF.
Daarbij is het bestuur o.a. geïnteresseerd in projecten voor het thema ‘Zo gezond mogelijk overleven’.

2018 brief call
2018 Projectvoorstellen UMCG KRF

2018 Grant proposal application form UMCG KRF

 

Facebooktwitter