Projecten 2016

Het UMCG Kanker Researchfonds stelt in 2016 €196.000 euro beschikbaar voor onderzoek. Met dit bedrag worden de onderstaande drie onderzoeksvoorstellen gehonoreerd.

Onlangs zijn er nieuwe projecten goedgekeurd en zijn we hiervoor giften aan het werven. Wilt u weten welke projecten dit zijn? Kijk dan bij “Projecten om te steunen”

Project 1:       ‘Towards use of gut microbiome analysis to predict tumor response of patiënt on immune checkpoint inhibitors: initiating a cohort of patients with advanced solid tumors as a critical first step’. € 42.000

De introductie van immuun-checkpointremmers is een van de belangrijkste oncologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren. De prognose van uitgebreide melanomen, longkanker en niercelkanker is hierdoor spectaculair verbeterd. Helaas slaan deze immuun-checkpointremmers niet bij iedere patiënt aan. Daarom wordt gemeten welke bacteriën er in de ontlasting voorkomen voordat er met immuun-checkpointremmers wordt gestart. Op die manier zouden we aan de hand van de darmbacteriën te kunnen voorspellen wie baat heeft bij immuun-checkpointremmers. In het kort kunnen we in 2017 constateren dat het onderzoek succesvol is geweest! Het subsidiebedrag heeft als ‘vliegwiel’ gefunctioneerd en projectdoelen zijn bereikt. Dit betekent dat er weer een belangrijke stap is gezet in de behandeling van meerdere kankersoorten. Met dit project is o.a. aansluiting gevonden met ImmunoLifes en het project POINTING.  Deze samenwerking betekent dat de studie opgeschaald kon worden. Met de uitvoering van dit project is inmiddels een duurzame infrastructuur gerealiseerd voor het verzamelen van ontlasting, wat een positief effect zal hebben op meer onderzoek en vervolgonderzoek. Het project van dr. De Haan en dr. Fehrmann werd mede mogelijk gemaakt en gefinancierd door Stichting Wilhelmina Beerepoot.
Dr. J.J. de Haan en Dr. R.S.N. Fehrmann

 J.J. de Haan    Dr. R.S.N. Fehrmann

Project 2:       ‘Precise creation and detection of genome editing events in human stem cells’ € 45.000

Kanker ontstaat door beschadiging en daarmee verandering van het DNA van een cel. Beschadigde cellen willen we graag vervangen door cellen met een correct DNA. Binnen dit project wordt een ‘digital droplet (dd)PCR’ aangeschaft, dat helpt bij het isoleren van gerepareerde cellen. Dit geeft veel vormen  van kanker betere behandelmogelijkheden. Patiënten met onder andere lymfoom kanker, leverkanker en erfelijke borstkanker zullen hierbij baat hebben. Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de Stichting Bedumer Winterloop en Stichting Groningen Swim Challenge.
Dr. D. Warmerdam en Dr. F. Foijer

Dr. Daniel Warmerdam   Dr. FLoris Foijer

Project 3:       ‘Development of a novel software suite for optimal and direct correlation of’advanced in‐vivo and ex-vivo multi-modal clinical imaging data with digital histopathology.’ € 45.000

Om nauwkeuring het stadium van kanker te kunnen vast stellen en daarbij de kans op behandelsucces wordt gebruikt gemaakt van MRI beelden. De behandelmethoden worden mede op basis van die beelden gekozen en een individueel behandelplan naar aanleiding van reacties van tumorweefsel. Met dit project wordt een nieuw semi-automatische software oplossing ontwikkeld om de beeldvorming zo exact mogelijk te koppelen aan de gegevens van de kankercellen van individuele patiënten. Hierdoor wordt een betere overleving mogelijk van patiënten met alle type solide tumoren, zoals borstkanker, ovariumkanker, hoofd/halskanker, melanoomkanker, longkanker, nierkanker, hersentumoren, leverkanker en lymfoomkanker. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door Stichting Groningen Swim Challenge.
Prof. Dr. R.J.H. Borra

Prof. dr. Ronald J.H. Borra

Project 4: Advanced CO2-shaker incubator for UMCG in-house production of cancer-selective biological. € 19.000

Het project betreft de aanschaf van een geavanceerde Eppendorf S41i CO2-incubator om nieuwe geneesmiddelen (bestaande uit natuurlijke eiwitten zoals antilichamen en cytokines, of fragmenten van eiwitten of synthetische peptiden) sneller en beter in het laboratorium te kunnen produceren.  De aanschaf is inclusief accessoires en installatiekosten. Met de realisatie van dit project kunnen nieuwe geneesmiddelen sneller toegepast worden.
De onderzoeksgroepen van onder andere urologische oncologie, chirurgische oncologie, nucleaire geneeskunde en hematologie zullen hier van profiteren. Het project is mede mogelijk gemaakt door Stichting Bedumer Winterloop.

Prof.dr. Wijnand Helfrich

Wijnand Helfrich

Project 5: Do cirulating tumour cells isolated by microsieves mirror primary intra tumour heterogeneity (IT) in nono-small cell lung cancer (NSCLC) patients. € 45.000

Het project betreft de aanschaf van microzeven en een deel van de ‘sequencing’ kosten. Met de zeven worden circulerende tumor cellen verzameld met een celscheidingsmachine dat de cellen uit het bloed filtert. De circulerende tumorcellen kunnen voorspellen of een behandeling aanslaat bij een individuele patiënt, door de DNA kenmerken te beoordelen. Met de realisatie van dit project wordt een betere behandeling van patiënten met onder andere longkanker mogelijk. De onderzoeksgroepen van onder andere longziekten, hematologie, Eriba, genetica en pathologie zullen ook met deze voorziening aan de slag kunnen voor hun patienten. Het project is mogelijk gemaakt door Stichting Bedumer Winterloop.

Prof.dr. Harry J.M. Groen

harry-groen

Facebooktwitter