INFLAME onderzoek

Inflammatoir mammacarcinoom is een zeldzame vorm van borstkanker en treft in Nederland vermoedelijk rond de 100 patiënten per jaar. Deze vorm van borstkanker komt voor bij relatief jonge patiënten en kent een agressiever beloop dan andere vormen van borstkanker. Een specifieke, op de kenmerken van inflammatoir mammacarcinoom gerichte behandeling is niet voorhanden. Bovendien presenteert de ziekte zich vaak atypisch, met een beeld dat meer op een infectie lijkt dan op kanker. Dit kan bij zowel patiënten als professionals in alle lijnen van de gezondheidszorg zorgen voor vertraging in het diagnostische traject. Essentieel voor verbetering van vooruitzichten van patiënten met deze zeldzame ziekte is verbetering van kennis, inzicht en alertheid bij professionals en patiënten.

Gemeenschappelijke aanpak

Dr. Carolien Schröder heeft een multidisciplinaire studie geïnitieerd om deze specifieke vorm van kanker beter te kunnen behandelen, de INFLAME studie. Ze werkt hierin samen met Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Erasmus MC en Stichting Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG). Met huisartsen en patiëntgeledingen is met deze studie een prospectieve* registratie en biobank voor inflammatoir mammacarcinoom opgezet en gevuld in de afgelopen jaren. De Nederlandse setting leent zich uitstekend voor dit soort onderzoek, door goede samenwerkingsverbanden en registraties!

Mw. dr. C.P. Schröder, internist-oncoloog

De INFLAME studie is in januari 2015 van start gegaan, met de inclusie van de eerste patiënte vanuit het UMCG. In de afgelopen jaren is de biobank Inflame opgezet en deze wordt nog steeds aangevuld met klinische data en tumorweefsel van patiënten! Door te kijken naar klinische- pathologische en moleculaire gegevens wordt vervolgens middels onderzoek de basis gelegd voor het vervolgdeel met een specifiek op inflammatoir mammacarcinoom gerichte behandel studie bij 48 patiënten, waarbij een cholesterol verlagend medicament, statine, aan standaard preoperatieve systeemtherapie wordt toegevoegd.

In 2018 is een mooie subsidie, ad. €12.500 ontvangen van de Stichting Run with Courage. Met deze subsidie is het mogelijk geworden om de analyses uit te breiden met o.a. de analyse van RNA. Daarnaast wordt hiermee het in stand houden van de biobank gefinancierd, zodat vervolgonderzoek mogelijk blijft. De Inflame studie stopt dus nog niet!

*Bij prospectief onderzoek wordt weefsel afgenomen waarmee vervolgens metingen of waarnemingen worden gedaan.

Sonja zet zich in!

In april 2018 kreeg Sonja de diagnose inflammatoire borstkanker. Zij weet dus hoe belangrijk het is dat hier meer onderzoek naar gedaan moet worden. Daarom heeft zij besloten zich in te zetten voor de INFLAME studie. Sonja fietste op 10 juni 2019 de 11-stedentocht, daarmee haalde zij een bedrag van €2.775,- op!

Meer geld is nodig. Geld om:

  1. de biobank ook de komende jaren in stand te houden en verder te vullen
  2. nieuwe data te verzamelen en te analyseren in de biobank
  3. de klinische studie uit te breiden naar internationaal niveau (aansluiting bij een Franse studie wordt onderzocht)

Update 19 juni 2019

Bloed- en tumormonsters zijn naar Rotterdam gegaan en dus kan er in het laboratorium van wetenschapper en bioloog John Martens gestart worden met de werkzaamheden. Voor de klinische data heeft dr. Carolien Schrӧder recent opnieuw een bezoek gebracht aan BOOG en binnenkort wordt de eerste data apart gezet voor analyse. Alle voorbereidingen om de analyses te kunnen uitvoeren zijn daarmee in volle gang! De uitkomst van de analyses zullen in de loop van 2019 worden beschreven en ingestuurd naar wetenschappelijke tijdschriften.

Begin mei 2019 heeft Schrӧder een lezing gegeven op een groot Europees congres, ESMO Breast Cancer 2019. Ondanks het vroege uur van de lezing (07:45 uur) sprak zij voor een volle zaal van zo’n 400 personen! Dit laat zien dat het onderwerp ‘inflammatoire borstkanker’ wereldwijd veel aandacht heeft. Hieronder kunt u haar presentatie downloaden.

Help mee!

Om bovenstaande redenen gaat de Run With Courage ook dit jaar door.
Op vrijdagmiddag 4 oktober 2019 zal de tweede editie van de Run With Courage plaatsvinden. Inschrijven is binnenkort mogelijk, dus houd de website in de gaten. Bijdragen aan Inflame? Dat kan. Doe mee op 4 oktober met de Stichting Run with Courage of doneer.

Zeldzame ziektes, zoals inflammatoire borstkanker, vereisen een gemeenschappelijke aanpak en de INFLAME studie draagt bij aan een gemeenschappelijke aanpak. Schröder zet zich hier actief voor in. Ze is ook het hoofd van een internationale ‘male breast cancer consortium’. Een samenwerkingsverband specifiek voor mannen met borstkanker. Het aantal mannen in Nederland dat borstkanker krijgt is ongeveer 100 per jaar en ook voor deze groep wordt weefsel en patiëntgegevens verzameld in een biobank. De grootste biobank van mannenborstkanker staat ook in Nederland!

Facebooktwitter