Jaarverslag 2016 UMCG Kanker Researchfonds

In dit jaarverslag vertellen we over de onderzoeken op het gebied van kanker die we gestart zijn in 2016. Daarnaast delen wij ook graag met u de sportieve activiteiten waarmee veel mensen zich hebben ingezet om geld bijeen te brengen en de verschillende promotieactiviteiten die door anderen of in samenwerking met het UMCG Kanker Research zijn georganiseerd.

Onderzoek in 2016
Met geld dat bijeen is gebracht door verschillende promotieactiviteiten, sponsoring of door onze vaste donateurs kon het UMCG Kanker Researchfonds (KRF) in 2016 veel onderzoek op het gebied van kanker verrichten. Daar zijn we uiteraard heel erg blij mee! We noemen hier enkele voorbeelden.

Onderzoek ‘Immuun-checkpointremmers’
Dr. Jacco de Haan en dr. Rudolf Fehrmann ontvingen € 42.000 van een particuliere stichting voor hun onderzoek immuun-checkpointremmers. De introductie van immuun-checkpointremmers is een van de belangrijkste oncologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren. De prognose van uitgebreide melanomen, longkanker en niercelkanker is hierdoor spectaculair verbeterd. Helaas slaan deze immuun-checkpointremmers niet bij iedere patiënt aan. Daarom meten de onderzoekers welke bacteriën er in de ontlasting voorkomen voordat met immuun-checkpointremmers wordt gestart. Op die manier hopen zij beter te kunnen voorspellen wie baat heeft bij immuun-checkpointremmers.

Onderzoek ’Vervangen beschadigde cellen’
Kanker ontstaat door beschadiging en daarmee verandering van het DNA van een cel. Beschadigde cellen willen we graag vervangen door cellen met een correct DNA. Binnen dit onderzoeksproject dat wordt uitgevoerd door dr. Daniel Warmerdam en dr. Floris Foijer, wordt een ‘digital droplet (dd)PCR’ aangeschaftdat helpt bij het isoleren van gerepareerde cellen. Dit geeft veel vormen  van kanker betere behandelmogelijkheden. Patiënten met onder andere lymfoom kanker, leverkanker en erfelijke borstkanker zullen hierbij baat hebben. Dit onderzoek kost € 45.000 en is mede mogelijk gemaakt door de Bedumer Winterloop 2016.

Aanschaf CO2-schud apparaat
Met onderzoeksgeld van  € 19.000 is de geavanceerde Eppendorf S41i CO2-shaker incubator, een CO2-schud apparaat waarmee nieuwe geneesmiddelen sneller en beter in het laboratorium kunnen worden geproduceerd, aangeschaft. Onder leiding van Prof. Wijnand Helfrich wordt onderzoek gedaan in de onderzoeksgroepen van onder andere urologische oncologie, chirurgische oncologie, nucleaire geneeskunde en hematologie.

Aankoop microzeefjes
Dit project van professor Harry Groen kan het succes van medicatie en behandeling bij oncologiepatiënten beter bepalen en levert projecten een grote bijdrage aan snellere diagnostiek en betere behandeling.

Promotieactiviteiten
Januari:               Rijbewijscoach Barrels  trok door Europa met ons logo. Op  sneeuwrijke locaties werd het UMCG Kanker Researchfonds in beeld gebracht bij een groter publiek.
Februari:             Collectebussen worden geplaatst bij Postmasters Groningen en Restaurant Veldzicht Oosterwijtwerd.
Maart:                  KRF is op 26 maart aanwezig bij Paas- en lentefair  in Restaurant Veldzicht te Oosterwijtwerd.
April:                    Sportshirts voorzien van KRF logo aangeschaft voor diverse activiteiten. Te leen of te koop tegen  kostprijs.
Mei:                      Tijdens de keepersacademy fotografeert Sierd van der Berg de leerlingen voor het KRF- spandoek.
Juni:                     Groep 8 Togtemaarschool krijgt een minicollege en rondleiding in het oncologisch onderzoekslaboratorium.
Juli:                      Tieners uit Leeuwarden  lopen in KRF-shirts de Leeuwarderloop en drie UMCG-teams nemen deel  aan de Kardinge Run.
Augustus:            Start huis-aan-huis donateurswerving KRF via Triple Pro op basis van no-cure-no-pay.
September:          De Johan Willem FrisoKapel treedt op in het UMCG voor patienten en bezoekers.
December:           Groninger Ondernemers verassen opgenomen kankerpatiënten met een kerstpakket.

Op 14 december werd de UMCG Kerstactie gestart ‘Voor wie doe jij een wens dit jaar’. In samenwerking met de Stichting Vrienden van het UMCG, Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis en het UMCG Transplantatie Researchfonds kunnen medewerkers en bezoekers een kerstbalwens kopen. De actie van 14 tot en met 22 december  levert ruim € 10.000 op.

Activiteiten voor het fonds
Ook in 2016 werden veel sportieve  activiteiten georganiseerd. Het is geweldig om te zien hoeveel mensen zich belangeloos inzetten om afstanden te zwemmen, te fietsen, te wandelen of te rennen voor het Kanker Researchfonds. Hieronder een overzicht van een aantal van deze sportieve prestaties!

Door de Wandelsport Vereniging Friese Lange Afstandlopers werd €185,28 bijeen gelopen. En tijdens de Bedumer Winterloop in februari 2016 werd maar liefst € 59.761,39 bij elkaar gerend en gewandeld! Ook vond de jaarlijkse Walk for Life Groningen plaats in april en werd tijdens de Groningen Swim Challenge in augustus het geweldige bedrag van € 84.000,00 bij elkaar gezwommen. Hierbij deden ook twee UMCG-teams mee.  Tijdens de TKP Tocht van Groningen, een fiets(familie)toertocht door het UMCG en de ommelanden, werd € 1.080,00 bij elkaar getrapt.  Voornoemde is een greep uit allerlei activiteiten en acties die gedaan zijn. Van alle activiteiten doet  het KRF verslag via  social media (Facebook en Twitter) of melding op www.umcgkankerresearchfonds.nl . De overige activiteiten zijn daar terug te vinden.

Materiële sponsoring
Postmasters Groningen heeft korting gegeven op drukwerk en printmateriaal. Defibrion Groningen heeft voor de Groningen Swim Challenge een AED ter beschikking gesteld. Voor diverse activiteiten heeft het UMCG ruimte en catering geleverd en Broekema Wegenbouw heeft belangeloos obstakels  verplaatst en teruggeplaatst ten behoeve van de TKP-Tocht van Groningen.

Kijk voor meer informatie op Stichting Steunfonds UMCG

Facebooktwitter