Beleidsplan

UMCG Kanker Researchfonds

Het UMCG Kanker Researchfonds steunt kankeronderzoek in het UMCG. Het kankeronderzoek heeft als doel kanker te voorkomen, meer genezing mogelijk te maken en de kwaliteit van leven met kanker te verbeteren. Kanker kent geen leeftijdsgrenzen. Het fonds steunt daarom kankeronderzoek voor kinderen, (jong)volwassenen en ouderen, waarbij de drie thema’s die het UMCG onderscheidt de leidraad zijn voor ondersteuning van financieringsaanvragen.

Het fonds steunt aanvragen die zich richten op:

De ware aard van kanker
Wat is kanker precies, hoe ontstaat het, wie krijgt het wel en wie niet? Hoe gedragen de verschillende kankersoorten zich en waar komt dat door?

Goede diagnose en therapie
De resultaten van fundamenteel onderzoek gebruiken bij de verbetering  van diagnostiek en behandelingen. Het testen van nieuwe mogelijkheden onder andere in laboratoria.

Gezond  verder leven
Onderzoek naar behandeling van neveneffecten na herstel van kanker.

Naast wetenschappelijk onderzoek naar kanker heeft het fonds de mogelijkheid om diverse projecten te steunen in het belang van kankerpatiënten.

Werven van middelen

Het UMCG Kanker Researchfonds wil meer mensen betrekken bij de strijd tegen kanker om zo meer geld op te halen voor extra kankeronderzoek in het UMCG. Het fonds richt zich met name op Noord Nederland. Het UMCG Kanker Researchfonds geeft donateurs de mogelijkheid om specifiek kankerpatiënten in het UMCG te steunen. De website biedt de mogelijkheid om rechtstreeks online te doneren. Dit kan structureel of eenmalig. Daarnaast is op de website informatie te vinden over het doen van schenkingen met belastingvoordeel. Via e-mail, website, facebook, twitter, flyers en screens in poliklinieken in het UMCG worden (potentiele) donateurs, UMCG-ers, patiënten en hun bezoek, met enige regelmaat geattendeerd op onder andere acties waaraan men kan deelnemen.

Organisaties van evenementen worden actief benaderd om het fonds als doelbesteding te kiezen. Het fonds heeft contacten met ondernemers om samen met hen activiteiten of producten te ontwikkelen die opbrengst genereren voor het fonds.

Via mailingen worden groepen in de noordelijke provincie benaderd om hun achterban te attenderen op het fonds.

Beheer van het vermogen

De administratie van het vermogen ligt bij UMCG Research BV. De uitgaven uit het fonds worden uitsluitend besteed door en voor het UMCG.

Jaarlijks worden in september een activiteitenplan en een begroting vastgesteld voor het jaar erna. Vaststelling vindt plaats door het fondsbestuur van het UMCG Kanker Researchfonds.

Binnen de begroting kan de projectleider van het fonds uitgaven doen en verplichtingen aan gaan. Overschrijdingen van de begroting tot maximaal 10% mag achteraf verantwoord worden. Andere overschrijdingen worden vooraf door het fondsbestuur goedgekeurd. Het fondsbestuur is ingesteld door de Raad van Bestuur van het UMCG en bestaat uit de Managing director UMCG Comprehensive Cancer Center, de directeur van Cancer Research Center Groningen (CRCG) en de controller van UMCG Comprehensive Cancer Center. Het bestuur ontvangt geen salaris of vergoeding van het UMCG Kanker Researchfonds.

Besteding van het vermogen

Het vermogen wordt grotendeels besteed aan translationeel, klinisch kankeronderzoek en onderzoeksgerelateerde voorzieningen. In overleg zijn andere bestemmingen, ten bate van de kankerpatiënten, mogelijk.

De interne wetenschapscommissie van de CRCG doet de toetsing van  worden voorgedragen projecten. De commissieleden ontvangen geen vergoeding vanuit het UMCG Kanker Researchfonds.

Het fonds streeft naar minimale kosten en geen tot weinig overhead, zodat ontvangen gelden voor patiënten met kanker ingezet kunnen worden.

Facebooktwitter