Schenken met belastingvoordeel

Wist u dat u een groot deel van uw gift aan het UMCG Kanker Researchfonds terug kunt krijgen van de Belastingdienst? Dit kan door uw gift vast te leggen als periodieke schenking. Op de website van de Belastingdienst vindt u alle actuele informatie en voorwaarden voor de belastingaftrek.

Goedgekeurd goed doel 

Het UMCG Kanker Researchfonds is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, een zogenaamde ANBI-instelling. Uw giften aan het UMCG Kanker Researchfonds zijn daarom onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting.

Grote giften of nalaten

Wilt u een groter bedrag doneren of  een donatie nalaten? Wellicht wilt u hier wat meer begeleiding of advies bij. Wij vertellen u graag meer over UMCG Kanker Researchfonds projecten en kijken samen met u hoe u het grootste verschil kunt maken. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op.

Voor een nalatenschap aan het UMCG Kanker Researchfonds heeft u bij het laten opstellen van de hiervoor benodigde akte bij de notaris specifieke informatie van het fonds nodig, zoals hieronder aangegeven. 

Stichting Steunfonds UMCG, statutair gevestigd te Groningen en kantoorhoudend te 9713 GZ Groningen, Hanzeplein 1. Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 63378949 (RISN 855210643).

Meer informatie

Telefoon: 06 55 25 68 38
Email: krf@umcg.nl

Doneren kan via ons  bankrekeningnummer van Stichting Steunfonds UMCG: NL21 ABNA 0423 1266 95, ovv KRF 4901

Documenten Belastingdienst

overeenkomst_ period_gift_in_geld_ib0802z2fol

betalingsvolmacht_period_gift_in_geld_ib0822z2fol

Facebooktwitter