Schenken met belastingvoordeel

Goedgekeurd goed doel

Het UMCG Kanker Researchfonds is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, een zogenaamde ANBI-instelling. Uw giften aan het UMCG Kanker Researchfonds zijn daarom onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting.

Voorwaarden voor belastingaftrek

  • Het betreft een gift (of meerdere giften) aan instellingen van algemeen belang;
  • U mag uw gift aan het UMCG Kanker Researchfonds combineren met giften aan andere goede doelen of instellingen;
  • Het totaal van al uw giften in één belastingjaar ligt tussen de 1- 10% van uw verzamelinkomen;
  • Het totaalbedrag van al uw giften bedraagt minimaal 60 euro.

Een voorbeeld ter verduidelijking

Stel uw verzamelinkomen is 30.000 euro per jaar. Dan mag u tussen de 300 euro (1% van het verzamelinkomen) en 3000 euro (10% van het verzamelinkomen) aan giften doen om dit bedrag te mogen aftrekken van de belasting.
Als u meer wilt weten over de hoogte van het bedrag waarbij u in aanmerking komt voor belastingaftrek van een gift, neemt u dan contact op met de Belastingdienst.

Specifieke voorwaarden

Voor een fonds op naam en periodieke schenkingen die voor minimaal 5 jaar zijn vastgelegd via een onderhandse overeenkomst of een notariële akte gelden specifieke voorwaarden.
Bij ‘Documenten’ onderaan deze pagina vindt u het document die dit verduidelijkt (zie ook de toelichting bij de overeenkomst).

Meer informatie

Telefoon: +31 (0)50 361 31 22
Email: krf@umcg.nl

Schenken of nalaten

Als u wilt schenken of nalaten aan het UMCG Kanker Researchfonds heeft u bij het laten opstellen van de hiervoor benodigde akte bij de notaris specifieke informatie van het fonds nodig, zoals hieronder aangegeven.

Stichting Steunfonds UMCG, statutair gevestigd te Groningen en kantoorhoudend te 9713 GZ Groningen, Hanzeplein 1. Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 63378949 (RISN 855210643).

Daarnaast laat u in de akte opnemen dat uw schenking of nalatenschap ten gunste is van het UMCG Kanker Researchfonds.

Doneren kan via ons  bankrekeningnummer van Stichting Steunfonds UMCG: NL21 ABNA 0423 1266 95, ovv KRF 4901

Documenten

overeenkomst_ period_gift_in_geld_ib0802z2fol

betalingsvolmacht_period_gift_in_geld_ib0822z2fol

Facebooktwitter