Privacyprotocol

Het UMCG Kanker Researchfonds is onderdeel van Stichting Steunfonds UMCG. Deze stichting werkt volgens onderstaand privacyprotocol.

Als wij (grote) donateurs willen bedanken op de website van de stichting, Facebook of in het jaarverslag vragen wij daar uitdrukkelijk toestemming voor.
Zonder toestemming maken wij bij een bericht uitsluitend  melding van de gift, zonder naam en toenaam van de donateur.

 In voorkomende gevallen houden wij een verwerkingsregister bij. In dit register wordt vast gelegd:
1. Met welke organisatie de gegevens gedeeld worden
2. Met welk doel de gegevens gedeeld worden
3. Op basis van welke informatie de donateurs zich bij ons hebben aangemeld.

 Met een verwerker of bewerker van door ons aangeleverde persoonsgegevens (drukken van acceptgiro, nieuwsbrief of etiketten bijvoorbeeld) wordt een schriftelijke overeenkomst aangegaan.

In de overeenkomst wordt vastgelegd:
1. Bewerking vindt plaats op basis van onze instructies
2. Verwerker mag geleverde persoonsgegevens
niet voor eigen doeleinden gebruiken
3. Personen in dienst van de verwerker hebben geheimhoudingsplicht
4. Verwerker mag de werkzaamheden niet aan een ander (een ‘sub-verwerker’) uitbesteden.

Donateurs kunnen zich afmelden via het e-mail adres van de stichting (steun@umcg.nl) of via het telefoonnummer of e-mail adres van het fonds waarvoor gedoneerd wordt:
06-5741 9797 of umcgkankerresearchfonds@umcg.nl.

Van nieuwe donateurs wordt geregistreerd hoe de donatie tot stand is gekomen: naar aanleiding van nieuwsbrief, persoonlijk contact of eigen initiatief.
De website is voorzien van een SSL certificaat.

Cookie beleid

Bij bezoek aan de website van het UMCG Kanker Researchfonds worden geen cookies geplaatst. Het fonds maakt wel gebruik van een facebook cookie. Deze ziet of een brochure succesvol is aangevraagd of dat er succesvol is gedoneerd. Wij gebruiken deze informatie niet om nogmaals een advertentie van het UMCG Kanker Researchfonds te tonen.

Facebooktwitter