Nalaten

Nalaten aan het UMCG Kanker Researchfonds is mogelijk, door dit te laten vastleggen in een testament.

Voor het laten opstellen van een schenking of nalatenschap aan het UMCG Kanker Researchfonds heeft u de volgende informatie nodig voor het opstellen van de notariële akte.

UMCG Kanker Researchfonds ten name van Stichting Steunfonds UMCG, statutair gevestigd te Groningen en kantoorhoudend te 9713 GZ Groningen, Hanzeplein 1.
Ingeschreven in het handelsregister onder nummer KvK 63378949 (RISN 855210643).
Het bankrekeningnummer is NL21 ABNA 0423 1266 95, tnv Stichting Steunfonds UMCG, ovv KRF 4901 of UMCG Kankerresearchfonds.

Uw notaris of onze juridische adviseur informeert u graag over de mogelijkheden overeenkomstig uw wensen.

Meer informatie

Telefoon +31 (0)50 361 31 22
Email: krf@umcg.nl

Doneren kan via ons  bankrekeningnummer van Stichting Steunfonds UMCG: NL21 ABNA 0423 1266 95, ovv KRF 4901

Facebooktwitter