Nalaten

Nalaten aan het UMCG Kanker Researchfonds is mogelijk, door dit te laten vastleggen in een testament.

Voor het laten opstellen van een schenking of nalatenschap aan het UMCG Kanker Researchfonds heeft u de volgende informatie nodig voor het opstellen van de notariële akte.

UMCG Kanker Researchfonds is onderdeel van Stichting Steunfonds UMCG RISN 855210643 (nummer KvK 63378949). Stichting Steunfonds beheerd meerdere fondsen waaronder het UMCG Kanker Researchfonds. De bankrekening staat op naam van Stichting Steunfonds met IBAN NL21 ABNA 0423 1266 95, ovv KRF 4901 . Deze bankrekening is gekoppeld aan het bestemmingsfonds UMCG Kanker Researchfonds.

Daarnaast laat u in de akte opnemen dat uw schenking of nalatenschap ten gunste is van het UMCG Kanker Researchfonds.

Uw notaris of onze juridische adviseur informeert u graag over de mogelijkheden overeenkomstig uw wensen.

Meer informatie

G.G. (Gerda) Klooster MSc
Telefoon (050)361 6161 / 06-5741 9797
Email: umcgkankerresearchfonds@umcg.nl

Doneren kan via ons  bankrekeningnummer van Stichting Steunfonds UMCG: NL21 ABNA 0423 1266 95, ovv KRF 4901

Facebooktwitter