Eenmalige giften

Wij werven giften voor veelbelovend experimenteel medisch onderzoek, waarvoor (nog) geen plaats is binnen de reguliere geldstromen. Dit onderzoek wordt vrijwel altijd geïnitieerd door wetenschappers en topspecialisten van het UMCG. Elke donatie, klein of groot, betekent veel voor ons en de wens van de gever staat centraal.

Een éénmalige gift doen kan op verschillende manieren:
1. Door het machtigingsformulier in te vullen.

2. Door via uw eigen bank een gift over maken op ons  bankrekeningnummer  NL21 ABNA 0423 1266 95,  t.n.v. Stichting Steunfonds UMCG,  o.v.v. KRF 4901.

3. Door doneren online (met o.a. iDeal, PayPal).

Wilt u overleg over uw gift, hebt u een specifieke wens of wilt u meer informatie over een fonds op naam of een nalatenschap, dan kunt u contact opnemen met ons via krf@umcg.nl of +31 (0)50 361 31 22.

Goedgekeurd goed doel
Ons fonds is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften zijn daarom aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

Iedere donateur willen wij graag bedanken. Wanneer u geen bedankbrief van ons ontvangt, dan zijn uw adresgegevens niet doorgekomen bij de betaling en was het niet mogelijk om u persoonlijk te bedanken. Aarzel niet om contact op te nemen wanneer u alsnog een brief wenst te ontvangen. Mail of bel dan: krf@umcg.nl of +31 (0)50 361 31 22.

Facebooktwitter