Goedgekeurde projecten 2017

Wij werven giften voor veelbelovend experimenteel medisch onderzoek, waarvoor (nog) geen plaats is binnen de reguliere geldstromen. Dit onderzoek wordt vrijwel altijd geïnitieerd door wetenschappers en topspecialisten van het UMCG. Op dit moment hebben we vier projecten die in dit kader zijn goedgekeurd door het bestuur van het CRCG en het UMCG Kanker Researchfonds.

Ieder die wil bijdragen in onze missie om kanker te voorkomen, beter te kunnen behandelen en restschade na kanker te beperken, kan daarmee voor onderstaande projecten doneren of voor onderstaande projecten een actie voeren. Natuurlijk is een vrije gift ook welkom.


Project Zien: € 33.783,-
Prof.dr. F.A.E. (Frank) Kruyt heeft ten behoeve van betere beeldvorming en efficiëntere verwerking van resultaten twee moderne licht microscopen aangevraagd en één fluorescentie microscoop. Met deze apparatuur kan sneller bepaald worden wat werkt tegen kanker en wat niet. Professor Kruyt is zelf werkzaam bij de medische oncologie en de apparatuur zal ook worden ingezet voor onderzoek ten gunste van patiënten van de hematologie en oncologische gynaecologie. Zien wat er gebeurd in tumorcellen zorgt voor beter onderzoek en uiteindelijk betere behandeling van kinderen met kanker, (jong) volwassenen met kanker en ouderen met kanker. Betere behandeling zorgt er voor dat je met en na kanker naar school kan blijven gaan, in het arbeidsproces kunt blijven en meedraaien in onze maatschappij.
Project steunen? Kies Doneer direct en vermeld Zien.


Project Cancer Survivor: € 26.217,-
Steeds meer mensen overleven kanker en het is daarom belangrijk dat de kwaliteit van leven na kanker goed is. Prof.dr. G.H. (Truuske) de Bock doet onderzoek binnen het project OncoLifeS  hoe de kwaliteit van leven van ex-kankerpatiënten verbeterd kan worden. Met het  isoleren van circulerend tumor DNA wordt onderzoek gedaan op speciale hiervoor geschikte apparatuur. Professor de Bock heeft een aparte veiligheidswerkbank (flowkast) nodig om geen verontreiniging te krijgen met ander materiaal en ook twee aparte centrifuges. Overlevers van kanker zien we bij verschillende afdelingen. Voor jongeren die kanker overleven is dit onderzoek van groot belang, want zij hebben nog een hele toekomst voor zich. Beter overleven voorkomt het risico op sociaal en maatschappelijk isolement. Beter overleven betekent dat je de kans op werk na kanker vergroot en onafhankelijk meedraait in de maatschappij.
Project steunen? Kies Doneer direct en vermeld Cancer Survivor.


Project Schildklierkanker:€ 16.625,-
Op de afdeling Endocrinologie van het UMCG wordt onderzoek gedaan naar de langetermijneffecten van (de behandeling van) schildklierkanker. Bij de meeste vormen van schildklierkanker is er een goede kans op genezing. Onder leiding van  Prof.dr. T.P. (Thera) Links, endocrinoloog in het UMCG, is er een onderzoek gestart naar het effect van de behandeling op vruchtbaarheid bij mannelijke patiënten. Er wordt aangenomen dat mannen na de behandeling tijdelijk verminderd vruchtbaar zijn. In hoeverre dit werkelijk het geval is en of er permanente schade optreedt is niet bekend. Met dit onderzoek kan hier meer duidelijkheid over komen en kan goed en gedegen advies gegeven worden aan de mannen die mogelijk een kinderwens hebben na hun genezing. De resultaten van dit project dragen bij aan kosteneffectiviteit van de behandeling van schildklierkanker, want het voorkomt ‘over’-behandeling van de honderden mannen die jaarlijks geconfronteerd worden met deze vorm van kanker. Het onderzoek is opgezet in samenwerking met de afdelingen obstetrie & gynaecologie, nucleaire geneeskunde en epidemiologie van het UMCG.
Project steunen? Kies Doneer direct en vermeld Schildklierkanker.

Project  AYA Focus Group: € 14.810,-
Er is nauwelijks informatie over hoe jongeren met kanker zich voelen en hun, leeftijd-specifieke, gezondheidsbehoeftes gedurende hun diagnose en behandeling. Deze informatie is er ook niet van de periode dat jongeren overleven en de stervensfase.  Het onderzoek van dr. J. (Janine) Nuver gaat hierover kennis vergaren, zodat de jongeren beter begeleidt kunnen worden, betere zorg krijgen en er betere keuzes gemaakt kunnen worden. De informatie wordt verzameld met behulp van een zogenaamde ‘online focus group’ en jongeren met diverse type kanker zijn betrokken. De uitkomsten van het onderzoek zullen de kwaliteit van de behandeling van jongeren met kanker vergroten. Sociale en maatschappelijke beperkingen die jongeren met en na kanker ervaren zullen met de verworven kennis verminderen. Dr. Janine Nuver doet het werk als medisch oncoloog samen met de hematologie, radiotherapie, kinderoncologie en maatschappelijk werk.

Facebooktwitter