Bestemming gelden 2016

Het UMCG Kanker Researchfonds steunt kankeronderzoek in het UMCG. Het kankeronderzoek heeft als doel kanker te voorkomen, meer genezing mogelijk te maken en de kwaliteit van leven met kanker te verbeteren. Kanker kent geen leeftijdsgrenzen. Het fonds steunt daarom kankeronderzoek voor kinderen, (jong)volwassenen en ouderen, waarbij de drie thema’s die het UMCG onderscheidt de leidraad zijn voor ondersteuning van financieringsaanvragen.

Het fonds steunt aanvragen die zich richten op:
De ware aard van kanker

Wat is kanker precies, hoe ontstaat het, wie krijgt het wel en wie niet? Hoe gedragen de verschillende kankersoorten zich en waar komt dat door?
Goede diagnose en therapie
De resultaten van fundamenteel onderzoek gebruiken bij de verbetering  van diagnostiek en behandelingen. Het testen van nieuwe mogelijkheden onder andere in laboratoria.
Gezond  verder leven
Onderzoek naar behandeling van neveneffecten na herstel van kanker.
Naast wetenschappelijk onderzoek naar kanker heeft het fonds de mogelijkheid om diverse projecten te steunen in het belang van kankerpatiënten.

Ontvangen gelden worden grotendeels besteed aan translationeel, klinisch kankeronderzoek en onderzoeksgerelateerde voorzieningen. In overleg zijn andere bestemmingen, ten bate van de kankerpatiënten, mogelijk. Het fonds steunt onder andere kansrijk innovatief onderzoek, verstrekt start-up subsidies en financiert infrastructuur. De interne wetenschapscommissie van de CRCG doet de toetsing van  worden voorgedragen projecten. De commissieleden ontvangen, net als de bestuurders van het fonds, geen vergoeding vanuit het UMCG Kanker Researchfonds.
Het fonds streeft naar minimale kosten en geen tot weinig overhead, zodat ontvangen gelden voor patiënten met kanker ingezet kunnen worden.

www.umcgkankerresearchfonds.nl

 

Facebooktwitter