Alternatieve Bedumer Winterloop levert genoeg geld op voor financiering twee kankeronderzoeken

Kan een afbeelding zijn van 3 mensen, waaronder Klaes Hoekstra, staande mensen en buitenshuis

De Bedumer Winterloop is in de loop der jaren uitgegroeid tot een feestelijke week vol acties, evenementen en momenten van kennisdeling en bezinning. Dit jaar kon de officiële Winterloop wegens de coronapandemie niet doorgaan, toch is de organisatie erin geslaagd een enorm bedrag in te zamelen voor ons.

De organisatie van de Bedumer Winterloop vroeg inwoners en bedrijven een financiële bijdrage te doen of inzamelacties te organiseren. Dat heeft nu 45.010,84 euro opgeleverd. Het bestuur van de sponsorloop spreekt van ‘een geweldig bedrag’.

Zo hield GBS de Horizon een mini Winterloop rond de school. Door de enthousiaste leerlingen en onderwijzend personeel werden er vele rondjes gelopen. Dit heeft geresulteerd in een opbrengst van maar liefst € 7671,93.

Waar gaan de opbrengsten naartoe?
De opbrengsten gaan naar UMCG onderzoekers Jan Jacob Schuringa en Monique Dorrius. Het onderzoek van Schuringa had €20.000 euro nodig voor onderzoek naar nieuwe behandelmethoden voor bloedkanker, als acute myeloïde leukemie. Door te kijken naar verschillen in DNA-mutaties van individuele patiënten kan op een alternatieve manier deze kankercellen zo worden bestreden, waardoor behandelmethodes effectiever zijn.

Het resterende bedrag gaat naar onderzoek van Dorrius. Zij doet onderzoek naar minimaal invasieve niet-chirurgische behandelingen mogelijk zijn bij borstkanker in een vroeg stadium. “Microwave ablatie” zou toegepast kunnen worden als alternatief voor een borstsparende operatie. Ablatie houdt in dat onder sedatie (“roesje”) een naald wordt ingebracht in de tumor. Via de naald wordt hitte gegenereerd wat ervoor zorgt dat kankercellen worden gedood. Het voordeel van ablatie is dat de patiënt niet onder algehele narcose hoeft,  de behandeling korter duurt en dat de borst bespaard kan blijven.

Bedankt organisatie! Hieronder een kijkje in de verschillende gehouden acties.

Kan een afbeelding zijn van 1 persoon en buitenshuis
Kan een afbeelding zijn van 1 persoon, kind, staan en binnen
Kan een afbeelding zijn van 1 persoon en buitenshuis
Kan een afbeelding zijn van 1 persoon en binnen

Facebooktwitter