Walk for Life

De organisatie van de Walk for Life heeft besloten om met de opbrengst van 2017 het project App AYA zorg UMCG te financieren. Deze App sluit aan bij de behoeftes van de jongeren, wanneer ze na hun behandeling weer hun leven op willen pakken. Op deze pagina vind je een uitgebreide omschrijving van de App.

AYA’s = Adolescent  Young Adults: jongeren in de leeftijd van 18 tot 30 jaar die kanker hebben c.q. hebben gehad.
De Walk for Life zet zich voor deze specifieke groep in. Door mee te doen aan de Walk for Life op 26 mei a.s. steun je ook.
Er zijn verschillende afstanden en activiteiten om aan mee te doen.  Ga naar inschrijven.
Niet mee doen maar wel steunen? Doneer dan hier .

App AYA zorg UMCG

Uit onderzoek is naar voren gekomen, dat de informatievoorziening aan AYA’s verbeterd kan worden. De huidige informatievoorziening gebeurt voornamelijk mondeling of in de vorm van folders. Dit sluit niet aan bij de wijze van informatieverzameling en-verwerking van jongeren, via smartphone, tablet en social media.

Daarom hebben de jongeren gevraagd of er een UMCG app voor AYA’s ontwikkeld kan worden, eventueel in combinatie met een webpagina. Als elementen voor deze app noemen zij:

 • Praktische informatie over het UMCG en de verschillende afdelingen, zoals actuele contactinformatie.
 • Informatie over AYA specifieke onderwerpen en het zorgaanbod wat daarvoor in het UMCG / in (Noord) Nederland beschikbaar is. Denk bijvoorbeeld aan informatie over:
  • Psychosociale ondersteuning (binnen het UMCG, maar bijv. ook via psycho-oncologische centra of inloophuizen, 1e lijns psycholoog).
  • Ondersteuning op gebied van seksualiteit en fertiliteit.
  • Sporten, bewegen en oncologische revalidatie.
  • Wet- en regelgeving, verzekeringen, hypotheken.
  • Stoppen/hervatten van werk of opleiding.
  • Informatie over de AYA lounge in het UMCG en in andere AYA centra.

Deze informatie kan naast teksten ook bestaan uit links naar betrouwbare websites, korte filmpjes over AYA specifieke onderwerpen, contactgegevens van relevante patiëntenorganisaties…

 • Praktische tips en checklists, bijvoorbeeld over:
  • Onderwerpen die je wilt bespreken met je arts,
  • Waar moet je aan denken als je weer wilt beginnen met werken of studeren,
  • Hoe bespreek ik mijn ziekte met familie en vrienden (of kleine kinderen).
 • Een forum voor lotgenotencontact

Omdat veel AYA’s aangeven, dat hun vragen en begeleidingsbehoefte eigenlijk pas ontstaan, wanneer zij klaar zijn met de behandeling, en hun leven weer willen gaan opbouwen, wordt voorgesteld om deze app te personaliseren door daarin een persoonlijk nazorgplan op te nemen.

Een persoonlijk nazorgplan bevat een korte samenvatting van de ziekte en de behandeling die is ondergaan. Vervolgens wordt informatie gegeven over mogelijke gevolgen van ziekte en behandeling (zowel op korte als op lange termijn). Het plan bevat ook afspraken over de nazorg en wie het aanspreekpunt is bij welke problemen.

Daarmee biedt het houvast aan de AYA, maar bijvoorbeeld ook aan de huisarts, wanneer zich nieuwe klachten voordoen.

 

Facebooktwitter