Broodje Onderzoek

Vanuit het UMCG nodigen wij ondernemers graag uit voor onze nieuwe lunchlezingen, een Broodje Onderzoek.

Nieuwe technieken in gezondheidsonderzoek
Het UMCG gaat iets nieuws doen: voor geïnteresseerden is vanaf heden een “Broodje Onderzoek” beschikbaar.  Gedurende de werkweek op laagdrempelige wijze kennis maken met toponderzoek in het academische ziekenhuis.  Dankzij het nieuwe lunchprogramma ‘Broodje Onderzoek’ kan men aanschuiven voor de lunch en tegelijkertijd getrakteerd worden op de laatste stand van zaken op het gebied van medisch onderzoek. Toponderzoekers vanuit verschillende specialismen zullen de komende maanden hun resultaten en werkwijze toelichten in toegankelijke lunchlezingen.  Tijdens de lezingenreeks zullen onder andere het gebruik van nieuwe technieken zoals Virtual Reality, Big Data en Kunstmatige Intelligentie in gezondheidsonderzoek aan bod komen.

Broodje Onderzoek 28 maart: “Je darmen op een chip!”

Donderdag 28 maart vertelt onderzoeker Sebo Withoff over het unieke mini orgaan project, waar in het UMCG wordt geprobeerd darmen op een chip te krijgen.

Sebo Withoff, Genetica UMCG

Darmen op een chip: onbegrensde mogelijkheden.

De darm op een chip, legt onderzoeker Sebo Withoff uit, kan wat een echte darm ook kan, maar dan in het heel klein. “In onze darmen wordt voedsel verteerd en worden voedingsstoffen uit het voedsel gehaald. Om dat zo goed mogelijk te doen, zit de darmwand vol darmvlokken, kleine uitstulpinkjes die het oppervlakte van de darmwand heel groot maken. De voedingsstoffen komen via de darmwand en de wand van het bloedvat in het bloed.

“In de darm op een chip proberen we de wand van de darm zo goed mogelijk na te maken, als het kan compleet met darmvlokken, bloedvatcellen en, daaronder, bloedcellen. We kunnen zelfs de darmperistaltiek, de spierbeweginkjes die de darmen maken, nabootsen.”

Big mac in de blender

Het mini-orgaantje stelt de onderzoekers in staat om de werking van de darm tot in detail te onderzoeken. Professor Siska Wijmenga, hoofd van de afdeling genetica: “We kunnen ook stoffen toevoegen en kijken hoe de darm hierop reageert”. Om er lachend aan toe te voegen: “We zouden zelfs een big mac in de blender kunnen stoppen met een beetje maagzuur, en een klein beetje hiervan aan onze mini-darm kunnen toedienen – kijken wat er gebeurt.”

Organen koppelen

De darm op een chip biedt ook mogelijkheden om mechanismen van ziekten te ontrafelen, om nieuwe behandelingen voor ziekten te vinden en om te leren waarom de een wel, en de ander niet goed reageert op bestaande geneesmiddelen. Wijmenga: “Dat is het andere unieke element aan de orgaan op een chip: naast dat het werkt als een echt orgaantje, kunnen we de chips ook met elkaar verbinden, bijvoorbeeld de darm met de hersenen. We weten bijvoorbeeld dat er een relatie is tussen de samenstelling van het microbioom en de ziekte van Parkinson, maar niemand weet precies hoe het werkt. Ik hoop dat we de darm op een chip kunnen koppelen aan de hersenen op een chip zodat we dit nader kunnen onderzoeken.”

Inschrijving

De laagdrempelige ‘Broodje Onderzoek’ lezingen duren ongeveer een half uur, waarna er tijd is voor vragen en discussie. De lunchlezingen zijn voor iedereen toegankelijk, maar aanmelden is gezien de beperkte plek en het bestellen van de lunch een voorwaarde.

Voor slechts € 7,50 krijgt u daarbij een verzorgde lunch.                      Opgeven is verplicht en kan HIER

Op donderdag 28 maart 2019 staat de lunch om 12:15 uur klaar in de Panoramazaal van het UMCG. Hopelijk mogen wij u hier op 28 maart ontvangen.  

Boike Teunissen  b.teunissen@umcg.nl                                                                                         Gerda Klooster                                                                                    g.g.klooster@umcg.nl – tel: 06-57419797

28 februari: Als er wat ontspoort!  Op maat herstellen.

De derde lunchlezing op donderdag 28 februari a.s. wordt verzorgd door de vooraanstaande wetenschapper, Jan Jacob Schuringa. Schuringa is hoogleraar experimentele hematologie en als zodanig internationaal bekend door zijn werk. Hij weet als geen ander hoe een gewone cel ontspoort tot kankercel.  Schuringa ontwierp modellen om dit te onderzoeken en om versneld analyses te kunnen doen.

Hij onderzoekt welke mutaties in ons DNA leiden tot leukemie. Zijn uitdaging voor de toekomst is om te begrijpen hoe die mutaties de normale bloedvorming verstoren. Dat doet hij bijvoorbeeld door deze mutaties in te bouwen in het DNA van gezonde stamcellen. Op die manier wordt ontrafelt hoe moleculaire veranderingen in de cel leiden tot een verstoorde bloedvorming. Allerlei technieken worden toegepast om dit te beoordelen.

Er is niet één patiënt gelijk en binnen verschillende populaties kankercellen bestaan unieke DNA mutaties die een eigen medicijn nodig hebben. Schuringa laat ons zien welke basisstappen gemaakt moeten worden om de juiste medicijnen naar de juiste cellen te sturen om zo te komen tot persoonlijke en precieze behandeling. Op maat leveren, dat is het doel.

De laagdrempelige ‘Broodje Onderzoek’ lezingen duren ongeveer een half uur, waarna er tijd is voor vragen en discussie. 

De lunchlezingen zijn voor iedereen toegankelijk, maar aanmelden is gezien de beperkte plek een voorwaarde. 

Op donderdag 28 februari 2019 start de lunchlezing om 12:15 uur in het UMCG.  
Opgeven is verplicht en kan hier

Voor slechts € 7,50 krijgt de bezoeker een verzorgde lunch. Kunstmatige Intelligentie:
de meest overhypte en beloftevolle technologie in de gezondheidszorg!

Professor Van der Harst

Op donderdag 31 januari wordt de lunchlezing verzorgd door prof. dr. Pim van der Harst. Cardioloog van der Harst werd in 2016 de jongste hoogleraar cardiologie in Nederland. Van der Harst is zeer geïnteresseerd in het gebruik van Big Data en nieuwe technologieën zoals Kunstmatige Intelligentie in de gezondheidszorg. Zo wil hij weten waaróm de ene hartpatiënt blijft sukkelen met zijn gezondheid en de ander er snel bovenop komt. Big data, de analyse van enorme hoeveelheden patiëntengegevens, bieden nieuwe mogelijkheden. Ze geven bijvoorbeeld meer zicht op variaties in de genen, die het ontstaan van een hartziekte zouden kunnen verklaren. Van der Harst ziet er veel in.

Hij speurt in de grootschalige Groningse bevolkingsonderzoeken, zoals LifeLines, bijvoorbeeld naar verschillen bij gezonde mensen en hartpatiënten. “Ik verwacht dat inzichten uit big data verkregen met kunstmatige intelligentie zal gaan leiden tot meer maatwerk in de diagnostiek en behandeling van hart- en vaatziekten.” In deze lunchlezing zal hij een overzicht geven van de opkomst van Kunstmatige Intelligentie in de gezondheidszorg. Een techniek waarover hoog wordt opgegeven, maar wat zijn de laatste resultaten, wat is de praktische toepasbaarheid, waar liggen de kansen en uitdagingen? Zijn presentatie is goed toegankelijk en vereist geen achtergrondkennis van geneeskunde of kunstmatige intelligentie.

De laagdrempelige ‘Broodje Onderzoek’ lezingen duren ongeveer een half uur, waarna er tijd is voor vragen en discussie. 

De lunchlezingen zijn voor iedereen toegankelijk, maar aanmelden is gezien de beperkte plek een voorwaarde. 

Voor slechts € 7,50 krijgt de bezoeker een verzorgde lunch. 

Op donderdag 31 januari 2019 start de lunchlezing om 12:15 uur in het UMCG.  

Opgeven is verplicht en kan hier


Bewust keuzes maken
De eerste lunchlezing wordt verzorgd door de vooraanstaande neurowetenschapper, André Aleman. Aleman is een innovatief, internationaal vooraanstaand hersenonderzoeker. Aleman bracht onder andere de hersenen van schizofreniepatiënten die stemmen horen in beeld. Momenteel leidt hij het eerste onderzoek ooit dat de functionaliteit van de hersenen van gezonde ouderen in Okinawa (Japan) in kaart brengt. Bovendien schreef Aleman de bestseller ‘Je brein de baas’ over de vraag in hoeverre wij in staat zijn bewust keuzes te maken.

 Professor André Aleman (Foto Henk Veenstra)

Voorinschrijving
De laagdrempelige ‘Broodje Onderzoek’ lezingen duren ongeveer een half uur, waarna er tijd is voor vragen. De lunchlezingen zijn voor iedereen toegankelijk, maar bedrijven in de stad krijgen via deze mail de kans hun werknemers via deze voorinschrijving aan te melden. Voor slechts € 7,50 krijgt de bezoeker een verzorgde lunch en toegang tot de lezing.

Op donderdag 29 november start de het eerste Broodje Onderzoek vanaf 12:00 uur in het UMCG.
Deze eerste editie wordt geopend door Marian Joëls, lid van de Raad van Bestuur.

Aanmelden
Opgeven is verplicht en kan via deze link:  Opgave Broodje Onderzoek

Datum Spreker Onderwerp Zaal
29-11-2018 Andre Aleman Neurowetenschap Lokaal 16
31-1-2019 Pim van der Harst Big Data Ronde Zaal
28-2-2019 Jan Jacob Schuringa   Ronde Zaal
28-3-2019 Sebo Withoff Darm op een chip Panorama Zaal
Professor Pim van der Harst
Facebooktwitter