Bedumer Winterloop

De Winterloop is een sponsorloop met allerlei randactiviteiten. Er is o.a. een knipmarathon, volleybalmarathon en uiteraard een wandel, wheel en loopactiviteit. Houd 31 januari en 1 februari 2020 alvast vrij voor de tiende editie!

Inmiddels heeft de negende editie van de Bedumer Winterloop plaatsgevonden. Het was een groot succes en we mochten een fantastisch bedrag van €114.785,13 ontvangen! Hiermee kunnen we bijdragen aan een aantal mooie projecten binnen het UMCG. Lees hieronder voor welke projecten de Winterloop zich op 1 en 2 februari heeft ingezet!

Voor de negende editie heeft het team van de Winterloop gekozen voor onderstaande projecten:

Project 201831 Drs. H.R. Zuidhof 4901159 Borstkanker Identificatie
Identifying C/EBPβ-LIP regulators in triple-negative breast cancer.
ERIBA (European Research Institute for the Biology of Ageing) is een belangrijk onderdeel van het UMCG. In dit instituut wordt onderzoek naar veroudering gedaan en hoe effecten van de veroudering tot ziekte leiden en ook hoe ziekte te voorkomen is. Belangrijk want veroudering begint al vanaf de geboorte. Bij ERIBA werken daarom onderzoekers die gespecialiseerd zijn in kinderkanker en onderzoekers die gespecialiseerd zijn in kankersoorten die op latere leeftijd ontstaan naast elkaar. Mede door het delen van laboratoria wordt kennis uitgewisseld over verschillende kankersoorten ongeacht patiënt leeftijden. Een mooie effectieve manier om toepassingen te ontdekken en richting behandeling te brengen. Drs. Hidde Zuidhof is zo’n onderzoeker die werkt in ERIBA. Hij werkt nu aan de identificatie van eiwitten in (tumor)cellen bij borstkanker, een veel voorkomende ziekte bij vrouwen en in mindere mate bij mannen. Bepaalde type eiwit stimuleert tumorgroei en uitzaaiingen. Als het juiste type eiwit geïdentificeerd wordt het mogelijk om patiënt behandelingen hiervoor in te zetten. Zuidhof kan dit onderzoek uitvoeren voor € 2.616.

Project 201848 Dr. C.P. Schroder: 4901155 Borstkanker Chemo
Can 89Zr-atezolizumab PET scan identify patients with metastatic invasive lobular breast cancer who will respond to chemotherapy-immune checkpoint inhibition?
Eén op de zes vrouwen in Nederland krijgt borstkanker. In zo’n 85% van de gevallen is het kanker dat ontstaat in een melkgang (ductaal) en in zo’n 10% ontstaat de kanker in een melkklier (lobulair).
De lobulaire vorm van kanker groeit traag maar is heel moeilijk te diagnosticeren en te behandelen.
Borstkanker is ook relatief weinig gevoelig voor immuuntherapie. Wel lijkt een voorbehandeling met chemotherapie bij lobulaire kanker de gevoeligheid voor immuuntherapie te vergroten. Dr. Carolien Schroder, oncoloog in het UMCG doet momenteel met het AvL een onderzoek hier naar. In dat onderzoek worden chemotherapie gecombineerd met immunotherapie. Om de effect van deze gecombineerde behandeling goed te beoordelen is een speciale PET scan nodig. Het UMCG kan deze speciale PET scan uitvoeren, want die is door het UMCG ontwikkeld. Er is echter geld nodig om deze innovatieve scans ook te kunnen maken. Met een bedrag van €35.000 kan Schroder het onderzoek doen dat zal leiden tot inzicht welke patiënt baat heeft bij deze gecombineerde behandeling en wie niet. Op die manier worden patiënten niet onnodig belast met een behandeling die geen effect heeft.

Project 201846 Prof. G.H. de Bock: 4901153 OncoLifeS
OncolifeS, the “OncologyLifeStudy” waarin “Living well as Cancer Survicor” centraal staat. OncolifeS is een databioank die een infrastructuur faciliteert voor het verzamelen en opslaan van klinische gegevens en biomaterialen voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek.
OncoLifeS is opgezet om meer inzicht te krijgen in patiënt kenmerken en onderliggende ziekteprocessen. Dit inzicht wordt steeds belangrijker omdat steeds meer mensen kanker overleven! Binnen OncoLifeS wordt allerlei data verzameld van de zieke patiënt en verschillende gegevens worden geregistreerd. De circulerende tumor DNA wordt ook verzameld en dat gebeurd in specifieke 2D barcodebuisjes. De barcodes van deze specifieke buisjes zijn helaas niet te scannen in de apparatuur die nu voorhanden is, waardoor informatie niet geautomatiseerd verwerkt kan worden voor OncoLifeS. Met speciale software kan dit echter wel! Om optimale dataverwerking mogelijk te maken willen we de nodige software aanschaffen voor €15.055. Met deze voorziening krijgt het team van professor Truuske de Bock goed inzicht in de effecten van de behandelingen bij een kankerpatiënt. De Bock en haar team kijken daarbij naar de korte en de lange termijn effecten van de patiënt behandeling. Met dit project zal de kwaliteit van leven met en na kanker vergroot worden.

Project 201847 Prof. J.J. Schuringa: 4901154 Leukemie
Application for a CytoFLEX 96-well plate loader for the CytoFLEX flow cytometer that is already operational at the Multidisciplinary Oncology Lab (MOL) to allow semi-automated high-throughput drug screens in small cancer cell subpopulations.
Professor Schuringa is specialist op het gebied van stamcellen en leukemie. Een ziekte die nog steeds moeilijk te genezen is en voorkomt zowel bij volwassen als bij kinderen. Met zijn team heeft Schuringa daarom de afgelopen jaren gewerkt aan steeds betere behandeling van deze ziekte. Behandeling die begint met inzicht in deze complexe ziekte. Kleine stapjes maken dat de kans op genezing bij leukemie steeds groter en nieuwe apparatuur vergroot de kansen. Nu is het mogelijk om met een Cytoflex Plate Loader een patiënt- en beenmerg specifieke omgeving na te bootsen. Hiermee wordt nog meer zicht verkregen op het verloop van de ziekte en op welke medicatie de ziekte reageert. Een prachtige kans op weer een stap dichterbij genezing van leukemie te komen. De Cytoflex wordt niet alleen ingezet voor het leukemie (waaronder AML) onderzoek van Schuringa en zijn team. Andere afdelingen waaronder pathologie, medische biologie, drug design en Eriba zullen profiteren van dit prachtig apparaat. De aanschaf kost € 17.010.

Project Droge Mond (201817)
Een droge mond (xerostomie) is een belangrijke bijwerking na bestraling bij patiënten met hoofd-halskanker en heeft grote invloed op de kwaliteit van leven. Recente studies laten zien dat vetinfiltratie van de speekselklieren gerelateerd zijn aan het droge mond syndroom. Ook wordt in sommige studies aangegeven dat hoge vetconcentraties in bloed mogelijk leiden tot vetinfiltratie in de speekselklieren. Drs. Sanne van Dijk wil met een team van radiotherapie uitzoeken hoe dit zit. Immers wanneer de oorzaak duidelijk is, dan is de eerste stap gezet om hoofd-hals-kankerpatiënten en betere kwaliteit van leven te bieden. Wil je een idee hebben wat xerostomie betekent voor kankerpatiënten? Eet een droog beschuitje en merk hoe vervelend dat voelt en hoe moeilijk het is om dan te praten. Voor patiënten met hoofd-halskanker is dit de realiteit. Voor dit onderzoek heeft Van Dijk € 3.000 nodig.

Facebooktwitter