Brandenburger Tour

Actie voor het UMCG Kanker Researchfonds

Brandenburger Tour 2022                                                 

In 2011 en 2015 zijn onder auspiciën van Heerensociëteit ‘In den Engel’ uit Engelbert een tweetal fietstochten georganiseerd ten behoeve van het goede doel, te weten het UMCG Kanker researchfonds. De eerste tocht in 2011 was van ’s Heerenberg naar Engelbert, de tweede in 2015 betrof de tocht Engelbert-Elfstedentocht-Engelbert. Beide tochten hebben toen met elkaar zo’n € 55000,- opgebracht. Een fantastisch resultaat!

Weliswaar niet onder de vlag van ‘In den Engel’ maar wel zijn intensieve voorbereidingen gestart voor een volgende fietstocht voor het goede doel en wederom is de keuze gevallen op het UMCG Kanker Researchfonds in Groningen. Waren de eerdere tochten nog beide binnen de landsgrenzen; deze keer krijgt de tocht een internationaal tintje. Het is namelijk de bedoeling om van 22 juni tot en met 26 juni 2022 te fietsen van Berlijn naar Engelbert. En, u raadt het al, vandaar de naam die we aan deze tocht hebben gegeven: Brandenburger Tour. Het is de bedoeling om in vier dagen en dus in vier etappes de afstand van Berlijn naar Engelbert te overbruggen. De gemiddelde afstand per etappe is ongeveer zo’n 125 tot 140 km.

De finish is op zondagmiddag 26 juni in Engelbert bij Harry’s Café.

Marcel van Meel, Berthil Kranenborg, Marcel Visser, Gerard Schutter en Wietse Blink hebben enige tijd geleden de koppen bij elkaar gestoken en gemeend om het initiatief te nemen voor deze tocht.

Een engeltje dat op je schouder zit en over je waakt….., wie wil dat dat nou niet ?!

Echter vrijwel iedereen om ons heen komt in aanraking met de vreselijk ziekte kanker. We kennen zonder enige twijfel iemand in onze familie- of vriendenkring die hieraan lijdt of we krijgen op een bepaald moment zelf te horen dat we het met ons meedragen. Bij één op de drie mensen wordt de diagnose ‘kanker’ gesteld. De strijd tegen kanker is nog lang niet gewonnen; meer wetenschappelijk onderzoek is daarvoor nodig. Onderzoek is hoop op betere behandelmethodes, minder kanker en meer genezing.

Met de opbrengst van de vorige tochten hebben we weliswaar een zeer bescheiden bijdrage geleverd aan onderzoek en behandeling. Toch hebben we concreet mogen waarnemen wat met ‘onze opbrengst’ mede tot stand is gebracht of aangeschaft.

Zoals reeds genoemd is het voornemen om volgend jaar juni de tocht uit te voeren. Aangezien de voorbereidingen nogal wat tijd en energie vragen zijn we tijdig hiermee gestart. Een eerste bijeenkomst met potentiële deelnemende fietsers en begeleiders hebben we inmiddels achter de rug. Op 12 oktober jl. hadden we een informatieve en informele startbijeenkomst in Harry’s Café. De aanwezigen, begeleiders en fietsers toonden erg veel enthousiasme om ook deze keer de tocht tot een succes te maken, zodat we met elkaar hopen het bedrag van de laatste keer uiteraard te overtreffen.

Inmiddels zijn we met een groep van 24 fietsers en 3 directeuren sportief (begeleiders) om deze Brandenburger Tour te volbrengen.

De afspraak is dat iedere fietser € 1000, aan sponsorgelden genereert en dat verder sponsoren bijvoorbeeld het speciaal te maken wielershirt gaan voorzien van logo’s.

Ook is er in samenwerking met brouwerij Grunn een actie gestart voor een mooi pakket waarbij de opbrengst ook naar het goede doel gaat. Giften zonder deelname of shirtreclame zijn uiteraard ook van harte welkom.

Wilt u meer informatie over deze tocht of doneren/sponsoren neem dan contact op met één van onderstaande contactpersonen van de organisatie.

Marcel van Meel – Berthil Kranenborg – Marcel Visser – Gerard Schutter – Wietse Blink

Website: www.brandenburgertour.nl

Email: brandenburgertour2022@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/brandenburgertour/

Ook uw steentje bijdragen?

Steun ons in de strijd tegen kanker en doneer een geldbedrag op rekeningnummer:

NL25SNSB0904637131 t.a.v. Dhr M. van Meel (penningmeester),

o.v.v. ‘Brandenburger Tour + naam fietser’

Naam fietser is de naam van de deelnemer die u wilt sponsoren.

Dit zijn de deelnemers en begeleiders van de Brandenburger Tour 2022: 

Gerard Schutter – Berthil Kranenborg – Wietse Blink – Marcel van Meel – Marcel Visser – Sebastiaan Lonsain-Annita Bats – Jerry Herder – Frank de Bont – Edgar Suurmeijer – Wieb Mulder – Jeremy Pfundt – Tom Smit -Hendrik-Jan van der Heide – Bart Doedens – Wouter Smit – Mijna de Bruin – Hans Bats – Hanneke Mensink -Nicole Delies – Gerda Holthuis – Koen Blansjaar – Piet Gruisen – Zef Beckers – Nanno Kranenborg – Wim Benneker -Fedde de Graaf –

Facebooktwitter