Project Support gefinancierd!

Project Support

Onlangs heeft het UMCG Kanker Researchfonds bijgedragen aan het onderzoek van dr. Matthew Groves. Hij zette een innovatieve digitale infrastructuur op die ervoor zorgt dat behandelteams sneller informatie hebben voor goede patiëntgebonden keuzes.

Dr. Matthew Groves

Moleculair Tumor Board

In het UMCG bepaalt de Moleculair Tumor Board Groningen de beste persoonlijke behandeling voor elke patiënt. De Moleculaire Tumor Board is een team bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende specialismen zoals Klinisch Moleculair Biologen in de Pathologie (KMBP), pathologen, medisch oncologen en longartsen. Zij geven advies over de behandeling van individuele patiënten naar aanleiding van tumor-specifieke moleculaire veranderingen die zijn waargenomen en vermeld in het Pathologie-verslag.

Snellere selectie van het beste medicijn

Nieuwe ontwikkelingen kunnen een snellere selectie van het beste medicijn mogelijk maken of een duidelijk signaal geven dat de patiënt direct moet starten met radio/chemotherapie. Groves heeft dit project uitgevoerd in samenwerking met de afdelingen Drug Design, longziekten, pathologie en medische biologie.

Resultaat

Doel van het project was dat de opgezette infrastructuur de selectie van de juiste medicijnen voor longpatiënten zou ondersteunen. Inmiddels is er vastgesteld dat er meer dan 50 rapporten zijn versterkt en ingediend zijn bij de UMCG Moleculair Tumor Board. Dit heeft geresulteerd in direct voordeel voor meerdere patiëntengroepen.  

Over dit project is inmiddels gepubliceerd.

Facebooktwitter