Project xerostomie

Recent heeft drs. Lisanne van Dijk onderzoek gedaan naar de vraag of verhoogde lipidenlevels in het bloed geassocieerd zijn met het ontwikkelen van xerostomie (te weinig speekselvorming) na bestraling. Dit is één van de onderzoeken die wij als UMCG Kanker Researchfonds mochten financieren.

Het onderzoek

Eerder onderzoek naar beeldvorming heeft aangetoond dat vervette speekselklieren voor bestraling geassocieerd zijn met een verhoogde risico op het ontwikkelen van xerostomie. Daarnaast hebben andere studies laten zien dat verhoogde bloed lipiden levels, vervette speekselklieren tot gevolg kunnen hebben. De verwachting was dat bloedwaardes mogelijk hoog risico patiënten kunnen identificeren, zodat we de behandeling beter kunnen toespitsen op de individuele patiënt, door bijvoorbeeld patiënten te selecteren voor protonen therapie.

Een deel van het plasma van bloedsamples van 464 patiënten die opgeslagen zijn in bio databank bij Lifelines, zijn geanalyseerd in het bindingsweefsel laboratorium om de bloed lipiden waardes  te verkrijgen. Uit de bestralingsplannen van de corresponderende patiënten zijn de gemiddelde speekselklier toegediende  bestralings doses bepaald. Uit het standard follow-up program (SFP) zijn de xerostomie scores op 12 maanden na behandeling en op moment van bloed afname verkregen.

Resultaten

In het onderzoek is naar voren gekomen dat er geen significante relaties zijn tussen de bloedwaardes en de ontwikkeling van xerostomie na behandeling. Dit sluit niet uit dat afwijkende bloedwaardes voor een lange termijn niet gerelateerd zijn aan het ontwikkelen van vervette speekselklieren, met als gevolg verhoogd risico op het ontwikkelen van xerostomie na bestraling. Het onderzoek is een moment opname en het is mogelijk dat de waardes op andere momenten wel lange tijd verhoogd of verlaagd waren.

Conclusie

Een vervolg studie is nodig om de relatie tussen bloedwaardes en vervette speekselklieren en/of het ontwikkelen van xerostomie aan te tonen of uit te sluiten. 

Onderzoek steunen

Facebooktwitter