Hans Langendijk krijgt koninklijke onderscheiding

Hans Langendijk, hoogleraar Radiotherapie en hoofd van de afdeling Radiotherapie, is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Deze onderscheiding wordt toegekend aan mensen met bijzondere verdiensten van zeer exceptionele aard voor de samenleving. Op 20 maart ontving Langendijk de koninklijke onderscheiding van Klaas Smid, burgemeester van de gemeente Noordenveld.

Hans Langendijk zet zich al vele jaren in voor het welzijn van patiënten met kanker. Niet alleen als radiotherapeut-oncoloog in de patiëntenzorg, maar ook op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Dankzij het opgezette onderzoeksprogramma van Langendijk zijn er nieuwe inzichten ontstaan in de langetermijnbijwerkingen bij radiotherapie. Dit heeft geresulteerd in belangrijke verbeteringen in de behandeling van kankerpatiënten wereldwijd. De gebruikte onderzoeksmethode heeft internationaal breed navolging gekregen.

Ondanks een veelheid aan werkzaamheden ziet hij steeds kans om innovatief kankeronderzoek te initiëren. Als expert in beoordelingscommissies namens onder andere KWF Kankerbestrijding beoordeelt hij hoogstaand wetenschappelijk onderzoek in Nederland en daarbuiten.

Expert op gebied protonentherapie

Langendijk is op nationaal en Europees niveau een vooraanstaand expert op het gebied van protonentherapie. In 2005 startte het UMCG een onderzoek naar de haalbaarheid van protonentherapie in Groningen. Protonentherapie is een vorm van bestraling waarbij er minder straling in omliggend gezond weefsel terecht komt waardoor ongewenste langetermijneffecten van deze bestraling geminimaliseerd worden. Voor de behandeling van kinderen, patiënten met hoofdhals-kanker en patiënten met bepaalde vormen van borstkanker is inmiddels een behandelprotocol opgesteld. Maar ook patiënten met andere vormen van kanker kunnen veel baat hebben bij deze therapie.

Ontwikkelde methodiek in meerdere landen toegepast

Langendijk ontwikkelde een methode waarmee vooraf ingeschat kan worden voor welke patiënten deze behandeling het meeste voordeel heeft en waarmee bepaald kan worden welke patiënten in aanmerking komen voor deze behandeling. Deze zogenaamde ‘model based’ benadering heeft inmiddels in meerdere al bestaande instituten in andere landen navolging gekregen.

Uiteindelijk is in januari 2018 in het UMCG de eerste patiënt in Nederland met protonentherapie behandeld. Voor het UMCG Comprehensive Cancer Center is het aanbod van deze innovatieve vorm van bestraling een belangrijke aanvulling op het totale zorgaanbod voor complexe kankerpatiënten. De realisatie van het protonentherapiecentrum was een langdurig en complex traject waarvoor verschillende mensen zich buitengewoon hebben ingezet, Langendijk in het bijzonder. Zonder zijn inspanningen is het de vraag of protonentherapie überhaupt in Nederland zou zijn ingevoerd.

De koninklijke onderscheiding werd uitgereikt tijdens een prestigieuze jaarlijkse cursus voor experts op het gebied van protonentherapie.

Bron: UMCG

Facebooktwitter