Gefinancierd project door Groningen Swim Challenge

 ‘Development of a novel software suite for optimal and direct correlation of’advanced in‐vivo and ex-vivo multi-modal clinical imaging data with digital histopathology.’

Bovengenoemde titel heeft betrekking op een bijzonder en vernieuwend project van professor Ronald Borra. Een project dat voor behandeling van patienten van groot belang is.

Om nauwkeuring het stadium van kanker te kunnen vast stellen en daarbij de kans op behandelsucces wordt gebruikt gemaakt van MRI beelden. De behandelmethoden voor een patiënt worden mede op basis van die beelden gekozen en een individueel behandelplan naar aanleiding van reacties van tumorweefsel wordt dan opgesteld.

Binnen dit innovatieve project wordt een nieuw semi-automatische software oplossing ontwikkeld om de beeldvorming zo exact mogelijk te koppelen aan de gegevens van de kankercellen van individuele patiënten. Hierdoor wordt een betere overleving mogelijk van patiënten met alle type solide tumoren. Het onderzoek van Ronald Borra en zijn team draagt bij aan betere overleving bij borstkanker, ovariumkanker, hoofd/halskanker, melanoomkanker, longkanker, nierkanker, hersentumoren, leverkanker en lymfoomkanker.

Dit project werd mogelijk gemaakt door Groningen Swim Challenge. Ook de Groningen Swim Challenge steunen om onze projecten mogelijk te maken? Steun het damesteam Bootcampbuddies of een artsen/onderzoekersteam van het UMCG: Long Distance 1, Long Distance 2, Early Long Distance.

Facebooktwitter