Betaalbare medicijnen

Toegang tot dure geneesmiddelen is een steeds groter probleem in de hele wereld.  Voor geneesmiddelen vragen producenten een hoge prijs, ongeacht de productiekosten. Juriste Ellen ’t Hoen promoveerde in april op dit onderwerp. Ze keek naar verbetering van de toegang tot medicijnen en gebruikt hiervoor de aids-crisis van de jaren ’90.

Gedurende de aids-crisis in de jaren ’90 bleek dat hoge geneesmiddelenprijzen vooral voor ontwikkelingslanden grote problemen opleverden. Dagelijks stierven toen 8000 mensen aan aids omdat er geen betaalbare medicijnen voor hen waren. Per patiënt vroegen fabrikanten €15.000 per jaar voor medicijnen die voor €50 euro gemaakt konden worden.

Internationale organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie en de Wereldhandelsorganisatie namen toen maatregelen om patienten toegang te geven tot goedkope geneesmiddelen van goede kwaliteit, ook als deze gepatenteerd waren. Met een patent heeft de houder het recht concurrenten van de markt te weren en dus zelf de prijs te bepalen. De maatregelen die werden genomen bij de aids-crisis zorgden er voor dat de prijs van aidsmedicijnen daalde tot €80 per patiënt per jaar. Miljoenen mensen kregen daardoor toegang tot levensreddende behandelingen.

Door de maatregelen die werden genomen tijdens de aids-crisis zakte de prijs van aidsmedicijnen naar 80 euro per patiënt per jaar, en kregen miljoenen mensen toegang tot levensreddende behandelingen.

Inmiddels zijn de hoge kosten van geneesmiddelen ook een probleem in Westerse landen, door de monopoliepositie die de fabrikant heeft als gevolg van een patent.
In haar proefschrift geeft Ellen ’t Hoen aan dat de aanpak van de aids-crisis gevolgd kan worden om wereldwijd mensen toegang te geven tot betaalbare medicijnen. Haar onderzoek biedt aanknopingspunten om oplossingen te vinden voor andere dure, gepatenteerde geneesmiddelen, ook in Nederland.

Het UMCG Kanker Researchfonds financiert waar nodig en mogelijk ook onderzoek dat bijdraagt aan goedkopere  medicatie. Het fonds heeft bijvoorbeeld met behulp van de Bedumer Winterloop het onderzoek van prof. Alexander Domling gefinancierd. Bij dit onderzoek werd laag molecuul gewicht medicatie ontwikkeld voor immuno-oncologie.
Ook bijdragen? Kom in actie of doneer.

Ellen ’t Hoen deed haar onderzoek aan de Global Health Unit van het UMCG.
Bron: Kennis in Zicht,

Facebooktwitter