Poepbacterie en kanker

De introductie van immuun-checkpointremmers (immunotherapie) is één van de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen jaren in de behandeling van kanker. Agressieve huidkanker (melanomen), longkanker en niercel kanker kunnen nu aanzienlijk beter behandeld worden. Toch zien we dat  de immuun-checkpointremmers niet bij iedere patiënt aanslaan. Hierdoor starten we soms behandeling met immunotherapie die we na enkele maanden toch weer moeten stopzetten. Patiënten hebben  het ongemak van de behandeling en de hoop op genezing voor niets gehad en moeten overstappen op een andere behandeling. Naast de grote teleurstelling bij arts en patiënt dat een behandeling niet aanslaat, wordt er ook tijd en geld verspilt.

Dr. Jacco de Haan en dr. Rudolf Fehrmann hebben daarom gemeten welke bacteriën er in de ontlasting voorkomen voordat er met immuun-checkpointremmers wordt gestart. Op die manier moet het mogelijk worden om aan de hand van de darmbacteriën te kunnen voorspellen wie baat heeft bij de behandeling met immuun-checkpointremmers. Hun onderzoek is in 2017 afgerond en er is een voorspellende waarde van bacteriën in de darmen geconstateerd. De subsidie en het onderzoek heeft als ‘vliegwiel’ gefunctioneerd om dit verder uit te kunnen zoeken. Opnieuw is er een belangrijke stap gezet in de behandeling van meerdere kankersoorten. Met dit project is o.a. aansluiting gevonden met ImmunoLifes (een spin-off van LifeLines) en het project POINTING.  Met deze samenwerkingen kon de studie opgeschaald worden om nog beter inzicht te krijgen. Daarnaast hebben De Haan en Fehrmann met de uitvoering van hun project een duurzame infrastructuur gerealiseerd voor het verzamelen van ontlasting, wat een positief effect heeft op meer onderzoek en vervolgonderzoek. Het project van dr. De Haan en dr. Fehrmann werd mede mogelijk gemaakt en gefinancierd door Stichting Wilhelmina Beerepoot.

Ook nieuwe ontwikkelingen financieel steunen?
Eenmalige gift
Structureel doneren

Facebooktwitter