Gemobiliseerde bloed(stam)cellen en leukemie patiënten

Bij patiënten met leukemie kan gebruik worden gemaakt van stamceltransplantatie. In het UMCG heeft men daar veel ervaring mee. Patiënten worden behandeld op de afdeling Hematologie en verblijven daar gedurende de behandeling soms meerdere weken.

Stamcellen bevinden zich in ons beenmerg en ze verzorgen de productie van rode bloedcellen, bloedplaatjes en witte bloedcellen. Deze stamcellen kunnen worden getransplanteerd. Men kent beenmergtransplantatie en hematopoietische (bloed)(stam)celtransplantatie (HCT). Met beenmergtransplantatie wordt bedoeld het transplanteren van afgenomen beenmerg bedoeld. Met hematopoietische (stam)celtransplantatie bedoelt men het transplanteren van naar het bloed gemobiliseerde (stam)cellen. De termen worden nog wel eens doorelkaar gebruikt. 95% van de transplantaties betreft vandaag de dag het transplanteren van gemobiliseerde bloed(stam)cellen.

Stamcellen worden soms voor de behandeling met chemotherapie verzameld, zodat ze na een zeer intensieve chemotherapie, al dan niet samen met bestraling, terug gegeven kunnen worden aan de patiënt.
Professor J.J. Schuringa is één van onze specialisten op het gebied van stamcellen en het UMCG Kankerfonds financiert apparatuur in zijn laboratorium.

Meer informatie over de behandeling is te vinden op: website Hematologie Groningen

Facebooktwitter