Record opbrengst Bedumer Winterloop 2017

Op 4 februari jl. vond de Bedumer Winterloop plaats, een jaarlijkse sponsorloop voor kankeronderzoek. Dit jaar pakte de organisatie extra groot uit, omdat het evenement samenviel met Wereld Kankerdag. Het resultaat was een voorlopige opbrengst van € 93.000! De organisatie werkt met een nul-budget waardoor het bijeengebrachte sponsorgeld ook voor 100% naar het UMCG Kanker Reserachfonds gaat. Het onderzoek van Prof. Harry Groen en Prof. Wijnand Helfrich kan geheel gefinancierd worden vanuit deze opbrengst!

Facebooktwitter