Project Hodgkin lymfoom:

De oplossing dichterbij

Het Hodgkin lymfoom wordt gekenmerkt door een sterke interactie tussen vele reactieve immuun cellen en een veel kleiner aantal tumor cellen. Het is al bekend dat genetische variaties in HLA (centrale speler in het activeren van immuun cellen) de kans op het krijgen van Hodgkin lymfoom beïnvloeden.

Drs. Arjan Diepstra vermoedt dat een combinatie van KIR-type met HLA-type de kans nog sterker beïnvloedt. Als dat waar is, dan weten we iets over het ontstaan van Hodgkin lymfoom en waarschijnlijk ook over een groot aantal andere kankersoorten waarin het immuunsysteem betrokken is! Als we weten hoe het ontstaat brengt ons dat dichterbij het voorkomen van deze ziekte.

Dr. Arjan Diepstra

Dit belangrijke onderzoek van Diepstra kost €3.000. Inmiddels is er door de donatie van de heer Bakker en de opbrengt van het tennistoernooi (23 juni 2019) bijgedragen aan de realisatie van dit onderzoek. Wilt u ook bijdragen aan verdere ontwikkelingen in het Hodgkin Lymfoom onderzoek? Doneer dan o.v.v. Hodgkin Lymfoom 4901160. 

Facebooktwitter